เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 14.39 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กาลนี้ได้มีการลงนามร่วมกับ “สำนักการศึกษา” ในการพัฒนาด้านภาษา และการท่องเที่ยว ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้เรียนของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาภาษาต่างประเทศและการส่งเสริมการท่องเที่ยว และการลงนามร่วมกับ “กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม” ในด้านการผลิตและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุขระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาในพื้นที่ของทางเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในด้านการศึกษา อบรม การวิจัย และศิลปวัฒนธรรม รวมไปถึงการร่วมมือในการฝึกอบรมประชาชนและบุคคลทั่วไป ในด้านวิทยาศาสตร์การพยาบาลและการสาธารณสุข โดยมี คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ประจำปี 2561 “ม่วงขาวเกมส์ ครั้งที่ 13”

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ประจำปี 2561 “ม่วงขาวเกมส์ ครั้งที่ 13” พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, ผู้บริหารสถานศึกษา, คณะกรรมการสถานศึกษา, ครู และพนักงานในสังกัดเทศบาล โดยในการจัดการแข่งขันได้แบ่งนักกีฬา ออกเป็น 4 สี ได้แก่ สีฟ้า สีแดง สีชมพู และสีเหลือง การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านกีฬาของนักเรียน เพื่อความสามัคคี และความสนุกสนาน รวมไปถึงเพื่อสร้างจิตสำนึกในการเคารพกฎ กติกา ระเบียบ การมีน้ำใจนักกีฬาแก่นักเรียน โดยมีการจัดการแข่งขันกีฬา ทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ทั้งนี้ มีผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย ที่ประสบเหตุเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา จำนวน 5 ครอบครัว

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 10.30 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, กองสวัสดิการสังคม มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย ที่ประสบเหตุเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา จำนวน 5 ครอบครัว ประกอบด้วย ครอบครัวของ นางรัตนาลัย ขัตติยะมาตร์ ชุมชนวัดบึง หลังคาบ้านได้รับความเสียหายบางส่วน, นายอนิรุทธ์ หัตถศิลป์ ชุมชนพระอารามหลวง หลังคาบ้านได้รับความเสียหายบางส่วน, นายประสิทธิ์ ทองมี ชุมชนท่านคร หลังคาบ้านได้รับความเสียหายทั้งหลัง, นางทอง กลางพรม ชุมชนท่านคร หลังคาบ้านได้รับความเสียหายบางส่วน และนายธีรเดช ธนธรรมทวี ชุมชนท่านคร หลังคาบ้านได้รับความเสียหายบางส่วนและเครื่องมือประกอบอาชีพได้รับความเสียหาย

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณี “สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป” ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, หัวหน้าส่วนการบริหาร และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณี “สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป” ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561 โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งในการจัดงามีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ และบึงพลาญชัยร้อยเอ็ด

Syndicate content

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Poll

คุณทราบข่าวกิจกรรมเทศบาลจากสื่อใดมากที่สุด?:

Who's online

There are currently 0 users and 107 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content