เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดย สำนักการศึกษา ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมสมัครการประกวดวงดนตรีสตริง "พลาญชัยมิวสิค เฟสติวัล ครั้งที่ 7"

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดย สำนักการศึกษา ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมสมัครการประกวดวงดนตรีสตริง "พลาญชัยมิวสิค เฟสติวัล ครั้งที่ 7" โดยจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ ณ เวทีกลางแจ้ง ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนคริทร์ร้อยเอ็ด โดยแบ่งการประกวดเป็น 2 รุ่น ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับประชาชนทั่วไป ผู้สมัครทุกทีมจะต้องส่ง CD ที่เป็น DEMO ต้องส่งมาทั้งหมด 2 เพลง เพลงช้า 1 เพลง เพลงเร็ว 1 เพลง ซึ่ง คณะกรรมการจะคัดเลือกจาก DEMO ให้เหลือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 12 วง และระดับประชาชนทั่วไป จำนวน 12 วง เปิดรับสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 10 มกราคม 2562 ณ สำนักการศึกษา (ชั้น 2) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โทร.043-511222 ต่อ 132 ในวันเวลาราชการ * #ไม่รับสมัครทางโทรศัพท์ ดาวน์โหลดรายละเอียด คลิก http://www.ed101mu.com/index.php… ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก http://www.ed101mu.com/index.php…

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด” ประจำปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นายเรืองรัตน์ รัตนโภคาสถิต รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนการบริหาร และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด” ประจำปี 2562 โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในที่ประชุม นำหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนจากองค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พระสงฆ์จากวัดต่างๆ ผู้นำชุมชน ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้ การจัดงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด” ประจำปี 2562 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2562 ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด ซึ่งถือเป็นงานบุญเดือนสี่ หนึ่งในฮีต 12 ตามวิถีวัฒนธรรมของชาวอีสาน ที่จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับคณะสงฆ์ ภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมใจกันจัดให้มีขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2534 เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา และให้ประชาชนได้ระลึกถึงคุณงามความดี ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงกำหนดให้จัดงานประเพณีบุญผะเหวดเป็นประเพณีประจำปีของจังหวัดร้อยเอ็ด สืบเนื่องติดต่อกันมาทุกปี โดยในปี พ.ศ.2562 นับเป็นครั้งที่ 29 ของการจัดงาน

ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้า และการจอดยานยนต์รอบบริเวณงานประเพณีปีใหม่และกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมปัทมานนท์ ชั้น 2 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้า และการจอดยานยนต์รอบบริเวณงานประเพณีปีใหม่และกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2562 โดยจะได้มีการจัดเก็บผลประโยชน์จากผู้ค้าแผงลอย-หาบเร่-รถเข็น และกำหนดให้เอกชนประมูลสถานที่จอดรถบริเวณรอบงานฯ เพื่อให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งได้มีกำหนดจัดงานประเพณีปีใหม่และกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2562 รวมทั้งสิ้น 10 วัน ณ ลานศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ดและบริเวณใกล้เคียง

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำเดือนธันวาคม

วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนการบริหาร, คณะกรรมการชุมชน, อมส. และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพบปะผู้สูงอายุ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำเดือนธันวาคม โดยมีวิทยากรมาพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยน เรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะความรู้ในด้านการดูแลสุขภาพของผู้สูงวัย อีกทั้งยังมีกิจกรรม อื่นๆ เช่น การบริการด้านสุขภาพ, การตัดผมฟรี และบริการนวดผ่อน ซึ่งมีผู้สูงอายุให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการอย่างเนื่องแน่นเป็นประจำ ทั้งนี้เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้กำหนดจัดโครงการเป็นประจำในวันพุธที่ 2 ของทุกเดือน โดยในวันนี้มีกิจกรรมพิเศษคือ การประกวดร้องคาราโอเกะของผู้สูงอายุ สร้างความสุข ความสนุกสนานให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ ผู้ชนะการประกวด ได้แก่ คุณพ่อคำปัน มังคละ ที่มาพร้อมบทเพลง กลับเถิดเรียมจ๋า

Syndicate content

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Poll

คุณทราบข่าวกิจกรรมเทศบาลจากสื่อใดมากที่สุด?:

Who's online

There are currently 0 users and 103 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content