ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

 

 

ชื่อ คมกริช  จุรีมาศ

ตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

ที่อยู่

การศึกษา
- ระดับประถมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัน ศรีราชา
- ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัน ศรีราชา
- ระดับปวช.วิทยาลัยพณิชการพระนคร

การฝึกอบรมหลักสูตร/ดูงาน

หลักสูตร

ชื่อสถาบัน

ระยะเวลาฝึกอบรม

วุฒิที่ได้รับ

เวียดนาม

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

7 วัน (6-12 มิ.ย. 50)

-

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Who's online

There are currently 0 users and 73 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content