เลขานุการนายกเทศมนตรี

 

 

ชื่อ นายพีรพงศ์  จุรีมาศ

ตำแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรี

ที่อยู่ บ้านเลขที่ 73/4-5 ถนนสุขเกษม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

การศึกษา
-
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
- ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
- ระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต   มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน
- สมาชิกสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
- เทศมนตรีฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- เทศมนตรีฝ่ายช่าง
- เลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

การฝึกอบรมหลักสูตร/ดูงาน

หลักสูตร

ชื่อสถาบัน

ระยะเวลาฝึกอบรม

วุฒิที่ได้รับ

เทศมนตรีฝ่ายการศึกษา รุ่น2

วิทยาลัยการปกครอง

3 สัปดาห์

ใบประกาศนียบัตร

ดูงานกัมพูชา (นครวัด)

-

4 วัน (25-28 ก.พ.48)

-

ญี่ปุ่น (โอซาก้า)

-

5 วัน (9-13 พ.ย.49)

-

จีน

-

5 วัน (18-22 มี.ค.51)

-

ศึกษาดูงาน “ระบบการวางผังเมืองและสิ่งแวดล้อมของประเทศออสเตรเลีย”

จังหวัดร้อยเอ็ด

7 วัน (2-8 มิ.ย.50)

ใบประกาศนียบัตร

ศึกษาอบรมและดูงาน หลักสูตรแนวทางการป้องกันข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้านการคลังท้องถิ่น รุ่นที่ 14

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

4 วัน (23-27 ก.ค.52)

ใบประกาศนียบัตร

จีน

-

6 วัน (4-9 ก.พ.52)

-

ตุรกีและอียิปต์

-

8 วัน (17-24 ธ.ค.52)

-

จีน

-

5 วัน (27-31 พ.ค.53)

-

รัสเซีย

-

7 วัน (24-26 พ.ค.54)

-

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Who's online

There are currently 0 users and 54 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content