รองนายกเทศมนตรี

 

 

ชื่อ ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์

ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด

ที่อยู่ บ้านเลขที่ 129 ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

การศึกษา

- ระดับประถมศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง

- ระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

- ระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- ระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ระดับปริญญาเอก Doctor of Philosophy MAGADH UNIVERSITY INDIA

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประวัติการทำงาน

- รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด

- ประธานกรรมการบริษัทชิตทรงสวัสดิ์ ออโต เซลล์ จำกัด

- ประธานกรรมการบริษัท วี อาร์ พี ออโตเซลล์ เซอร์วิส จำกัด

- ประธานกรรมการบริษัท เพนต้า พี ออโตเซลล์ จำกัด

- ประธานกรรมการศาลเจ้า บุงถ่าวกง-ม่า ร้อยเอ็ด ชุดที่65

- ประธานกรรมการมูลนิธิ บุงถ่าวกง-ม่า รุ่นที่4

- กรรมการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด

- ที่ปรึกษา ประธานหอการค้า จังหวัดร้อยเอ็ด

รางวัลที่ได้รับ

- ลูกที่มีความกตัญญู กตเวทีอย่างสูงต่อแม่ วันแม่แห่งชาติ 2552


การอบรมหลักสูตร/ดูงาน

หลักสูตร

ชื่อสถาบัน

ระยะเวลาฝึกอบรม

วุฒิที่ได้รับ

เทศมนตรีฝ่ายการศึกษา รุ่น 4

วิทยาลัยการปกครอง

3 สัปดาห์

ประกาศนียบัตร

ดูงาน กัมพูชา (นครวัด)

4 วัน (25-28 ก.พ. 48)

ฟิลิปปินส์ (มะนิลา)

3 วัน (14-16 มิ.ย. 48)

จีน (ฮ่องกง/ปักกิ่ง)

4 วัน (24-27 ธ.ค. 48)

/5 วัน (17-21 ม.ค. 50)

/4 วัน (9-12 ส.ค. 50)

/5 วัน (18-22 มี.ค. 51)

สิงคโปร์

3 วัน (27-29 ก.ย. 49)

/3 วัน (5-7 ต.ค. 50)

สหรัฐอเมริกา

6 วัน (12-17 มิ.ย. 49)

ญี่ปุ่น (โอซาก้า)

5 วัน (9-13 พ.ย. 49)

สวิสฯ, ฝรั่งเศส, อิตาลี

7 วัน (8-14 เม.ย. 50)

อบรมหลักสูตรการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(และดูงานอิตาลีสวิสฯ-ฝรั่งเศส)

สันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด

8 วัน (16-24 ส.ค. 51)

อบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น รุ่นที่ 3

กรมส่งแสริมการปกครองท้องถิ่น

4 วัน (14-17 ธ.ค. 51)

ดูงาน สหรัฐอเมริกา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

9 วัน (20-28 ก.พ. 52)

ญี่ปุ่น

9 วัน (10-18 ต.ค.52)

ตุรกีและอียิปต์

8 วัน (17-24 ธ.ค.52)

อินเดีย

8 วัน (20-27 ม.ค.53)

เกาหลีใต้

6 วัน (22-27 ธ.ค.53)

สิงคโปร์

4 วัน (15-18 เม.ย.54)

รัสเซีย

7 วัน (20-26 พ.ค.54)

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Who's online

There are currently 0 users and 45 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content