เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 14.39 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กาลนี้ได้มีการลงนามร่วมกับ “สำนักการศึกษา” ในการพัฒนาด้านภาษา และการท่องเที่ยว ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้เรียนของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาภาษาต่างประเทศและการส่งเสริมการท่องเที่ยว และการลงนามร่วมกับ “กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม” ในด้านการผลิตและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุขระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาในพื้นที่ของทางเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในด้านการศึกษา อบรม การวิจัย และศิลปวัฒนธรรม รวมไปถึงการร่วมมือในการฝึกอบรมประชาชนและบุคคลทั่วไป ในด้านวิทยาศาสตร์การพยาบาลและการสาธารณสุข โดยมี คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Who's online

There are currently 0 users and 107 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content