การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ประจำปี 2561 “ม่วงขาวเกมส์ ครั้งที่ 13”

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ประจำปี 2561 “ม่วงขาวเกมส์ ครั้งที่ 13” พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, ผู้บริหารสถานศึกษา, คณะกรรมการสถานศึกษา, ครู และพนักงานในสังกัดเทศบาล โดยในการจัดการแข่งขันได้แบ่งนักกีฬา ออกเป็น 4 สี ได้แก่ สีฟ้า สีแดง สีชมพู และสีเหลือง การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านกีฬาของนักเรียน เพื่อความสามัคคี และความสนุกสนาน รวมไปถึงเพื่อสร้างจิตสำนึกในการเคารพกฎ กติกา ระเบียบ การมีน้ำใจนักกีฬาแก่นักเรียน โดยมีการจัดการแข่งขันกีฬา ทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ทั้งนี้ มีผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Who's online

There are currently 0 users and 103 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content