เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย ที่ประสบเหตุเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา จำนวน 5 ครอบครัว

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 10.30 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, กองสวัสดิการสังคม มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย ที่ประสบเหตุเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา จำนวน 5 ครอบครัว ประกอบด้วย ครอบครัวของ นางรัตนาลัย ขัตติยะมาตร์ ชุมชนวัดบึง หลังคาบ้านได้รับความเสียหายบางส่วน, นายอนิรุทธ์ หัตถศิลป์ ชุมชนพระอารามหลวง หลังคาบ้านได้รับความเสียหายบางส่วน, นายประสิทธิ์ ทองมี ชุมชนท่านคร หลังคาบ้านได้รับความเสียหายทั้งหลัง, นางทอง กลางพรม ชุมชนท่านคร หลังคาบ้านได้รับความเสียหายบางส่วน และนายธีรเดช ธนธรรมทวี ชุมชนท่านคร หลังคาบ้านได้รับความเสียหายบางส่วนและเครื่องมือประกอบอาชีพได้รับความเสียหาย

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Who's online

There are currently 0 users and 83 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content