ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 1 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด รับการตรวจประเมินหน่วยบริการประจำ ปฐมภูมิ ปีงบประมาณ 2562

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 1 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายฉัตรชัย นวลเพ็ญ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานบริการทางการแพทย์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับการตรวจประเมินหน่วยบริการประจำ ปฐมภูมิ ปีงบประมาณ 2562 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 7 ขอนแก่น ซึ่งได้กำหนดให้มีการตรวจประเมินการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการและเครือข่ายตามประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้หน่วยบริการมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Who's online

There are currently 0 users and 83 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content