โครงการสวัสดีประชากรอาวุโส ประจำเดือนสิงหาคม 2561 03-08-61

วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนการบริหาร, คณะกรรมการชุมชน, อมส. และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ออกเยี่ยมผู้สูงวัย จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย คุณแม่วีรวรรณ ศรีธรรมา อายุ 91 ปี ณ บ้านเลขที่ 6/2 ซอย 16 ถ.เทวาภิบาล (ชุมชนวัดเวฬุวัน), คุณแม่สำรวม วานิชสาร อายุ 95 ปี ณ บ้านเลขที่ 13/4 ถ.สุขเกษม (ชุมชนทุ่งเจริญ) และคุณแม่ไห สาทะวงศ์ อายุ 96 ปี ณ บ้านเลขที่ 54 ถ.เสนาเริ่มคิด (ชุมชนวัดบึง) ตามโครงการสวัสดีประชากรอาวุโส ประจำเดือนสิงหาคม 2561

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Who's online

There are currently 0 users and 78 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content