พิธีปล่อยขบวนรถเพื่อส่งมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย สปป.ลาว ภายใต้ชื่อ “จังหวัดร้อยเอ็ด รวมน้ำใจ สู่ผู้ประสบอุทกภัย สปป.ลาว"

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 09.15 น. ณ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายเรืองรัตน์ รัตนโภคาสถิต รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีปล่อยขบวนรถเพื่อส่งมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย สปป.ลาว ภายใต้ชื่อ “จังหวัดร้อยเอ็ด รวมน้ำใจ สู่ผู้ประสบอุทกภัย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้จากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ ในพื้นที่เมืองสนามไซ แขวงอัตตะปือ สปป.ลาว จังหวัดร้อยเอ็ดทุกภาคส่วนจึงได้เปิดรับบริจาคทั้ง อาหาร เครื่องนุ่งห่ม สิ่งของเครื่องใช้ ยารักษาโรค และเงินบริจาค เพื่อร่วมช่วยเหลือ ซึ่งมีกำหนดส่งมอบสิ่งของบริจาคให้กับ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อส่งต่อไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุต่อไป

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Who's online

There are currently 0 users and 42 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content