การตรวจประเมินโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2561 ด้านความโปร่งใส และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน รอบที่ 2

วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย คณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ผศ.สุนทรชัย ชอบยศ อาจารย์จากวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นักวิจัยผู้รับผิดชอบในการตรวจประเมินโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2561 ด้านความโปร่งใส และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน รอบที่ 2 พร้อมคณะ โดยมี หัวหน้าส่วนการบริหาร, ผู้อำนวยการสถานศึกษา, ครู, ผู้แทนชุมชน, ผู้แทนชมรมผู้สูงอายุ, พนักงานในสังกัดเทศบาลฯ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการตรวจประเมินในครั้งนี้ กาลนี้ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ได้นำเสนอนวัตกรรมเด่น ซึ่งประกอบได้ด้วย 3 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา 2. โครงการห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ และ 3. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Who's online

There are currently 0 users and 81 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content