พิธีเปิดโครงการฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ อปพร. และเครือข่ายด้านการกู้ชีพกู้ภัย ศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทา

วันพุธที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายวิทยา ตรีวิเศษ รองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ในฐานะรองเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประสานงานโครงการฯ, สมาชิกสภา, หัวหน้าส่วนการบริหาร และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ อปพร. และเครือข่ายด้านการกู้ชีพกู้ภัย ศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัยฯ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 ตามนโยบายเชิงรุก ของคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฯ ผู้เข้ารับการฝึก มีการพัฒนาเพิ่มศักยภาพเพิ่มพูนความรู้ทั้งทางทฤษฏี และปฏิบัติ ให้เกิดความชำนาญในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ การเข้าระงับเหตุ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องปลอดภัย และยังถือเป็นการเสริมสร้างทรัพยากรบุคคลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอีกทางหนึ่ง

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Who's online

There are currently 0 users and 89 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content