เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เปิดประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2/2561

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เปิดประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2/2561 โดยมี นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนบริหารงาน, ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมประชุมเพื่อรับฟังนโยบายการทำงานจากผู้บริหาร และรายงานผลการดำเนินงานของพนักงานในรอบเดือนมกราคมที่ผ่านมา ก่อนระเบียบวาระการประชุม ได้มีมอบเกียรติบัตรให้แก่ครูและนักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการรักษาความสะอาด ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2561 โดยการรณรงค์คัดแยกขยะในวันเด็กแห่งชาติ, มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลในการประกวดสุดยอดชุมชนหน้าบ้าน น่ามอง ปีที่ 11 รอบแรก, มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันและสอบแข่งขันต่างๆ, มอบใบประกาศตามโครงการปรับลดการใช้พลังงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และรับโอนย้ายข้าราชการมาดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ สำนักการศึกษา

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Who's online

There are currently 0 users and 59 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content