เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมโครงการสร้างความปลอดภัยขั้นพื้นฐานในองค์กรภาครัฐ (ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ) ประจำปี 2561

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายวิทยา ตรีวิเศษ รองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ในฐานะผู้อำนวยการท้องถิ่น พร้อมด้วย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมโครงการสร้างความปลอดภัยขั้นพื้นฐานในองค์กรภาครัฐ (ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ) ประจำปี 2561 โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด, เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด, สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด, สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด, ศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด, มณฑลทหารบกที่ 27, ศูนย์ ปภ.เขต6 ขอนแก่น, โรงพยาบาลร้อยเอ็ด, สถานีตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด, การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด, สมาคมสาเกตุกุศลสงเคราะห์ และสมาคมแสงธรรมรัตน์การกุศลร้อยเอ็ด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Who's online

There are currently 0 users and 89 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content