โครงการอบรมหลักสูตร “โครงการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน” ประจำปีงบประมาณ 2561

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ นายวิทยา ตรีวิเศษ รองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิด โครงการอบรมหลักสูตร “โครงการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน” ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยได้รับเกียรติจาก นายพรชัย พิทักษ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ สังกัดสรรพากรพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ธุรการจากทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย/งาน และสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Who's online

There are currently 0 users and 64 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content