เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายให้ความรู้ แก่นิสิตจากสาขานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายเรืองรัตน์ รัตนโภคาสถิต รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านการกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนางานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และนายนิติกร ทองกุล สถาปนิกปฏิบัติการ ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเมืองร้อยเอ็ด ทั้งในด้านวิสัยทัศน์และโครงการการพัฒนาในเขตเมือง รวมไปถึงทิศทางการพัฒนาเมืองร้อยเอ็ดในอนาคค ให้แก่นิสิตจากสาขานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโครงการสำรวจและเก็บข้อมูลพื้นทที่ศึกษารายวิชาที่กำลังศึกษาอยู่ โดยมีคณาจารย์และนิสิตเข้ารับฟังบรรยายทั้งสิ้น 55 คน ซึ่งในช่วงบ่ายยังได้มีการลงศึกษาดูงานพื้นที่จริงต่อไป

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Who's online

There are currently 0 users and 82 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content