**ขยายเวลา** เปิดรับสมัครวงดนตรีการประกวดวงดนตรีสตริง "พลาญชัยมิวสิค เฟสติวัล ครั้งที่ 6"

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยสำนักการศึกษาจัดการประกวดวงดนตรีสตริง "พลาญชัยมิวสิค เฟสติวัล ครั้งที่ 6" โดยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 7- 8 กุมภาพันธ์ 2561 นี้ ณ เวทีกลางแจ้งลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนคริทร์ร้อยเอ็ด โดยแบ่งการประกวด 2 รุ่น ดังนี้ 1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศ เงินสด 7,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 4,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล 2. ระดับอายุไม่เกิน 20 ปี (อายุระหว่าง 16 - 20 ปี) รางวัลชนะเลิศ เงินสด 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 8,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 6,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล (สำหรับวงดนตรีที่ไม่ได้รับรางวัลที่ 1-3 จะได้รับรางวัลสมนาคุณ วงละ 1,000 บาท) โหลดใบสมัครได้ที่นี่ https://goo.gl/ZRNLKy หมายเหตุ การสมัคร ส่ง CD ที่เป็น DEMO ต้องส่งมาทั้งหมด 2 เพลง เพลงช้า 1 เพลง เพลงเร็ว 1 เพลง ซึ่ง คณะกรรมการจะคัดเลือกจาก DEMO ให้เหลือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 12 วง และระดับอายุไม่เกิน 20 ปี จำนวน 12 วง และ จะประกาศรายชื่อวงที่ผ่านการคัดเลือกทาง เฟซบุ๊คเพจสำนักการศึกษาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และเฟซบุ๊คเพจพลาญชัยมิวสิคเฟสติวัล เปิดรับสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 25 มกราคม 2561 ณ สำนักการศึกษา (ชั้น 2) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โทร.043-511222 ต่อ 132 ในวันเวลาราชการ *

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Who's online

There are currently 0 users and 82 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content