เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมประชุมเพื่อรับฟังแนวทางและหลักเกณฑ์ในการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมปัทมานนท์ นายสุเวช ชัยทองดี ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม โดยมี หัวหน้าส่วนการบริหาร และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมประชุมเพื่อรับฟังแนวทางและหลักเกณฑ์ในการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้การจัดทำเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินตรวจเยี่ยมพื้นที่ ในโครงการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2561

วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมปัทมานนท์ นายสุเวช ชัยทองดี ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม โดยมี หัวหน้าส่วนการบริหาร และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินตรวจเยี่ยมพื้นที่ ในโครงการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2561 ซึ่งเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้ผ่านการประเมินตรวจเอกสารในระดับภาคเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กาลนี้ จะได้มีการประเมินตรวจเยี่ยมพื้นที่ ในวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 ต่อไป

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ออกทำบัตรประชาชน ผู้ป่วยติดเตียง นางจำเนียร แสงอรัญ

วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายเรืองรัตน์ รัตนโภคาสถิต รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นางวราภรณ์ นวลเพ็ญ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมกับศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาจังหวัดร้อยเอ็ด ออกทำบัตรประชาชน ผู้ป่วยติดเตียง นางจำเนียร แสงอรัญ ณ บ้านเลขที่ 25 ซอย 9 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง (ชุมชนวัดบึง)

นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพบปะพูดคุย กับ นายพิชากร นะราธร และนายภาณุพงศ์ ถานัน นักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดทีมชาติไทย

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรี ร่วมพบปะพูดคุย กับ นายพิชากร นะราธร และนายภาณุพงศ์ ถานัน นักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดทีมชาติไทย ซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (โรงเรียนกีฬาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด) กาลนี้ นายกฯ ได้กล่าวให้โอวาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ ก่อนออกเดินทางเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด อายุไม่ต่ำกว่า 19 ปี ชิงแชมป์โลก ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ต่อไป

Syndicate content

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Poll

คุณทราบข่าวกิจกรรมเทศบาลจากสื่อใดมากที่สุด?:

Who's online

There are currently 0 users and 72 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content