วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2561

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมราชบุรุษจันทร์ อุตมะพรหม (โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายวิชัย พรมเกตุ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนบริหารงาน, ผู้อำนวยการสถานศึกษา, ครู และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2561 โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี นำหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้หลักสูตรการเงินการบัญชีและการรายงานในทะเบียนในรอบปีตามพระราชบัญญัติฌาปนกิจสงเคราะห์

วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ อาคารประทุมเพชร โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เกี่ยวข้องจากกองสวัสดิการสังคม ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้หลักสูตรการเงินการบัญชีและการรายงานในทะเบียนในรอบปีตามพระราชบัญญัติฌาปนกิจสงเคราะห์ โดยมีผู้เข้าฝึกอบรมจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 30 คน และผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมจากเครือข่ายสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ธกส. จังหวัดร้อยเอ็ด 11 สมาคม กาลนี้ ได้รับเกียรติจาก นายพิบูลย์ มานะโส นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนางสาวนวรัตน์ มาแจ้ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมให้ความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายการเงิน การบัญชี แก่ผู้เข้าอบรมในครั้งนี้

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสาเกต ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร. นายแพทย์ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โดย นายแพทย์มลชัย วัฒนาสิทธิพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด และสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เดินทางเป็นสักขีพยานในพิธี ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกันในด้านการผลิต และพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงความร่วมมือกันในด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม และการทำวิจัย ต่อไป และในเวลาต่อมาได้มีการศึกษาดูงาน พร้อมเยี่ยมชม ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 1 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยมี ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี และนายฉัตรชัย นวลเพ็ญ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ให้การต้อนรับคณะที่เดินทางมาศึกษาดูงาน

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม การจัดงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่ง การกุศล ครั้ง 2

วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายเรืองรัตน์ รัตนโภคาสถิต รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม การจัดงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่ง การกุศล ครั้ง 2 เพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 พร้อมกัน 4 แห่ง ใน 4 ภาค ทั่วประเทศ โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

Syndicate content

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Poll

คุณทราบข่าวกิจกรรมเทศบาลจากสื่อใดมากที่สุด?:

Who's online

There are currently 0 users and 51 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content