โครงการสวัสดีประชากรอาวุโส ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 (7 พฤศจิกายน 2561)

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนการบริหาร, คณะกรรมการชุมชน, อมส. และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ออกเยี่ยมผู้สูงวัย จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย คุณแม่ทองคำ รัตนจันทร์ อายุ 93 ปี ณ บ้านเลขที่ 7 ถ.รัฐกิจไคลคลา (ชุมชนโรงพยาบาล) และคุณแม่อ้ม พิมพ์ดี อายุ 90 ปี ณ บ้านเลขที่ 5 ถ.บ้านท่านคร (ชุมชนท่านคร) ตามโครงการสวัสดีประชากรอาวุโส ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เปิดประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 12/2561

วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมปัทมานนท์ ชั้น 2 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นายบรรจงโฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, หัวหน้าส่วนการบริหาร, หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างาน ร่วมประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 12/2561 เพื่อรับฟังนโยบายการทำงานจากทางคณะผู้บริหาร

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เข้ารับการประเมินและให้คำแนะนำเพิ่มเติมจาก สำนักงานควบคุมโรคที่ 7

วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมรัฐกิจไคลคลา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนการบริหาร และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เข้ารับการประเมินและให้คำแนะนำเพิ่มเติมจาก สำนักงานควบคุมโรคที่ 7 ซึ่งเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตสุขภาพที่ 7 เข้าประกวดระดับประเทศ ในการประกวดองค์กร “ดูแลห่วงใยใส่ใจป้องกันเอดส์ในที่ทำงานประจำปี 2561” จัดโดยสำนักโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน เพื่อยุติปัญหาเอดส์ตามเป้าหมายประเทศและ “เป็นตัวอย่างที่ดี” ในการเป็นองค์กรเคารพสิทธิมนุษยชนของคนทำงานและมีส่วนร่วมในการป้องกันให้คนในองค์กรปลอดภัยจากเอดส์

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายและแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับจังหวัด

วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายสุบิน ทราบรัมย์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายและแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับจังหวัด โดยมี นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม เพื่อรับทราบและร่วมชี้แจงขั้นตอนการขับเคลื่อนนโยบายแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย และแผนป้องกันแก้ปัญหาชุมชนแออัด

Syndicate content

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Poll

คุณทราบข่าวกิจกรรมเทศบาลจากสื่อใดมากที่สุด?:

Who's online

There are currently 0 users and 140 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content