งานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2561 ของมูลนิธิร้อยเอ็ดการกุศล อิกลักเซี่ยงตึ๊ง

วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ มูลนิธิร้อยเอ็ดการกุศล อิกลักเซี่ยงตึ๊ง นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด งานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2561 ของมูลนิธิร้อยเอ็ดการกุศล อิกลักเซี่ยงตึ๊ง พร้อมร่วมแจกทาน ข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภค และส่วนหนึ่งบริจาคเป็นเงิน อันเป็นปัจจัยในการดำรงชีวิตประจำวันให้แก่ผู้ที่มีฐานะยากจน ผู้สูงอายุ และคนพิการ ในเขตเทศบาลและพื้นที่โดยรอบ จำนวนทั้งสิ้น 2,600 ชุด เพื่อเป็นการสร้างกุศล ตามประเพณีของคนไทยเชื้อสายจีน

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำคณะศึกษาดูงานซึงเป็น นร ที่ทำคุณประโยชน์สร้างชื่อเสียงแก่โรงเรียน เดินทางไปทัศนศึกษา

วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 04.30 น. สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำคณะศึกษาดูงานซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ที่ทำคุณประโยชน์สร้างชื่อเสียงแก่โรงเรียน และสภานักเรียน จำนวนทั้งสิ้น 37 คน เดินทางทัศนศึกษา ตามโครงการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2561 ณ จังหวัดชลบุรีและกรุงเทพมหานคร

พิธีเปิด โครงการนิทรรศการงานวิชาการด้านการพัฒนาสังคมระดับจังหวัด One Home One Heart 2nd “ประชารัฐร่วมใจ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประดับฟ้า โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีเปิด โครงการนิทรรศการงานวิชาการด้านการพัฒนาสังคมระดับจังหวัด One Home One Heart 2nd “ประชารัฐร่วมใจ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” โดยมี นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป ปาฐกถา หัวข้อ “กลไกประชารัฐ กับการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแบบยั่งยืน” โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การยกย่องเชิดชูเกียรติ อาสาสมัคร องค์กรภาคีเครือข่ายที่ดำเนินงานด้านสังคม การแสดงผลงาน ทางวิชาการและผลงานของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

โครงการสวัสดีประชากรอาวุโส ประจำเดือนสิงหาคม 2561 15-08-61

วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนการบริหาร, คณะกรรมการชุมชน, อมส. และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ออกเยี่ยมผู้สูงวัย คุณแม่เครือวัลลิ์ คำวัฒน์ อายุ 92 ปี ณ บ้านเลขที่ 114/2 ถ.เพลินจิต (ชุมชนทุ่งเจริญ) ตามโครงการสวัสดีประชากรอาวุโส ประจำเดือนสิงหาคม 2561

Syndicate content

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Poll

คุณทราบข่าวกิจกรรมเทศบาลจากสื่อใดมากที่สุด?:

Who's online

There are currently 0 users and 68 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content