เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” ครั้งที่ 3/2562

วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ ห้องรับรองบ่อพันขัน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ผศ.(พิเศษ) ดร.สาธิต กฤตลักษณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” ครั้งที่ 3/2562 โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมเสวนา ซึ่งในวันนี้มีประเด็นในการเสวนา 2 เรื่อง คือ การเตรียมการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และการพิจารณาสถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดร้อยเอ็ด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ดำเนินการดูดโคลน และระบายน้ำ บริเวณซอยหลังวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดย งานควบคุมตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง ดำเนินการดูดโคลน และระบายน้ำ บริเวณซอยหลังวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ดำเนินการทาสี ตีเส้นจราจร บริเวณถนนมีโชคชัย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดย งานวิศวกรรมจราจร ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง ดำเนินการทาสี ตีเส้นจราจร บริเวณถนนมีโชคชัย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ดำเนินการดูดบ่อพักที่อยู่ภายในตลาดสระทอง

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดย งานควบคุมตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง ดำเนินการดูดบ่อพักที่อยู่ภายในตลาดสระทอง

Syndicate content

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Poll

คุณทราบข่าวกิจกรรมเทศบาลจากสื่อใดมากที่สุด?:

Who's online

There are currently 0 users and 61 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content