โครงการทอดกฐินร้อยเอ็ดร่วมใจ ปีที่ 12 จำนวน 122 กอง ประจำปี 2561

วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.00 น. ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนการบริหาร, ผู้บริหารสถานศึกษา, ครู, พนักงานในสังกัดเทศบาล และพ่อค้าประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมทำบุญในโครงการทอดกฐินร้อยเอ็ดร่วมใจ ปีที่ 12 จำนวน 122 กอง โดยมี นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และนางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่ สำหรับเช้าวันนี้มีพี่น้องประชาชนเดินทางมาร่วมทำบุญและต่อยอดกฐินอย่างเนื่องแน่น

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมงานแถลงข่าวการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ครั้ง 7 หมวดอักษร กธ จังหวัดร้อยเอ็ด

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ลานฟู๊ดปาร์ค ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ร้อยเอ็ด ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ร่วมงานแถลงข่าวการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ครั้ง 7 หมวดอักษร กธ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายทวี จงประเสริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี โดยแผ่นป้ายที่ทำการประมูลในครั้งนี้สามารถนำไปใช้สำหรับรถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน ได้แก่ รถเก๋ง รถนั่งสองตอนแวน และรถกระบะ 4 ประตู ซึ่งมีหมายเลขทะเบียนทั้งสิ้น 301 หมายเลข ลักษณะของแผ่นป้าย เป็นภาพเสมือนจริงลวดลายแสดงถึงสถานที่สำคัญอันเป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดประกอบไปด้วย บึงพลาญชัย ศาลหลักเมือง ประตูสาเกต ผ้าไหมลายสาเกต และดอกอินทนิล ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าทำการประมูลได้ในวันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมสาเกตฮอลล์ และสามารถลงทะเบียนเพื่อร่วมประมูลทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/forms/BTkHr5LSlra2iXlT2

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสียในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมปัทมานนท์ ชั้น 2 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนการบริหาร และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสียในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและกำหนดแนวทางเบื้องต้นในการจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสียในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ซึ่งได้รับงบประมาณในการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF) และปุ๋ยอินทรีย์

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 19 จังหวัดร้อยเอ็ด

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นท์ นายสุบิน ทราบรัมย์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 19 จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี ซึ่งงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 19 จังหวัดร้อยเอ็ด จะจัดขึ้นในวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการโรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นท์

Syndicate content

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Poll

คุณทราบข่าวกิจกรรมเทศบาลจากสื่อใดมากที่สุด?:

Who's online

There are currently 0 users and 80 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content