ดร.ธีระ ชัยคณารักษ์กูล เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นายวิชัย พรมเกตุ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ดร.ธีระ ชัยคณารักษ์กูล เพื่อมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 20 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท

สำนักการศึกษา นำคณะศึกษาดูงานซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนในสังกัด เดินทางเข้าเยี่ยมชม ณ วัดโนนกุ่ม (วัดหลวงพ่อโต)

วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดย สำนักการศึกษา นำคณะศึกษาดูงานซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ที่ทำคุณประโยชน์สร้างชื่อเสียงแก่โรงเรียน และสภานักเรียน จำนวนทั้งสิ้น 37 คน เดินทางเข้าเยี่ยมชม ณ วัดโนนกุ่ม (วัดหลวงพ่อโต) อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ก่อนเดินทางกลับสู่จังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักการศึกษา นำคณะศึกษาดูงานซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนในสังกัด เดินทางเข้าเยี่ยมชม ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระบรมมหาราชวัง

วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยสำนักการศึกษา นำคณะศึกษาดูงานซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ที่ทำคุณประโยชน์สร้างชื่อเสียงแก่โรงเรียน และสภานักเรียน จำนวนทั้งสิ้น 37 คน เดินทางเข้าเยี่ยมชม ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระบรมมหาราชวัง

สำนักการศึกษา นำคณะศึกษาดูงานซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เดินทางมาพักผ่อนเพื่อเล่นน้ำทะเล ณ ชายหาดพัทยา

วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยสำนักการศึกษา นำคณะศึกษาดูงานซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ที่ทำคุณประโยชน์สร้างชื่อเสียงแก่โรงเรียน และสภานักเรียน จำนวนทั้งสิ้น 37 คน เดินทางมาพักผ่อนเพื่อเล่นน้ำทะเล ณ ชายหาดพัทยา บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้า เซนทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช

Syndicate content

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Poll

คุณทราบข่าวกิจกรรมเทศบาลจากสื่อใดมากที่สุด?:

Who's online

There are currently 0 users and 57 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content