เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ดำเนินการดูดโคลน และระบายน้ำ บริเวณถนนจันทร์เกษม ซอย 4 และดูดบ่อพักตลาดหนองแคน

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดย งานควบคุมตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง ดำเนินการดูดโคลน และระบายน้ำ บริเวณถนนจันทร์เกษม ซอย 4 และดูดบ่อพักตลาดหนองแคน

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ดำเนินการทาสี ตีเส้นจราจร บริเวณถนนรัชชูประการ และถนนภายในเขตเทศบาลฯ

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดย งานวิศวกรรมจราจร ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง ดำเนินการทาสี ตีเส้นจราจร บริเวณถนนรัชชูประการ และถนนภายในเขตเทศบาลฯ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้มีการเปิดการใช้งาน โรงงานจัดการขยะฯ ตามปกติ

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดย งานกำจัดขยะมูลฝอย ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง ได้มีการเปิดการใช้งาน โรงงานจัดการขยะฯ ตามปกติ ซึ่งการทำงานประกอบไปด้วย การคัดแยกขยะเข้าสายพาน และห้องหมัก 5 ห้อง และได้มีการทำความสะอาดห้องร่อนและห้องอัด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ดำเนินการเทปูนรัดขอบจุดออกกำลังกาย จำนวน 5 จุด ภายในบึงพลาญชัย

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดย งานสวนสาธารณะ ฝ่ายการโยธา กองช่าง ดำเนินการเทปูนรัดขอบจุดออกกำลังกาย จำนวน 5 จุด ภายในบึงพลาญชัย

Syndicate content

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Poll

คุณทราบข่าวกิจกรรมเทศบาลจากสื่อใดมากที่สุด?:

Who's online

There are currently 0 users and 91 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content