ให้คำแนะนำ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้แก่ครูและนักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ โรงแรมภูเก็ต ทาวน์อิน ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ร่วมพูดคุย ให้คำแนะนำ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้แก่ครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพูดคุย ให้คำแนะนำ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้แก่ครูและนักเรียน ที่เข้าร่วมแข่งขัน “ร้องเพลงพระราชนิพนธ์พ

วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย สำนักการศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษา และครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพูดคุย ให้คำแนะนำ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้แก่ครูและนักเรียน ที่เข้าร่วมแข่งขัน “ร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ป.4-6” ในการแข่งขันทักษะวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำนักเรียนที่จะเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ลงทะเบียนรับสายรัดข้อมือ Wristband รายงานตัวเข้าประกวดแข่งขัน

วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายธรรมศักดิ์ ชิตทรงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำนักเรียนที่จะเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 ซึ่งจะทำการแข่งระหว่าง วันที่ 9-11 กันยายน 2561 ลงทะเบียนรับสายรัดข้อมือ Wristband รายงานตัวเข้าประกวดแข่งขัน พร้อมให้นักเรียนได้มีโอกาสดูสถานที่ที่ใช้ในการแข่งขัน

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำนักเรียนออกเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 10

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 07.00 น. ณ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สำนักการศึกษา นำโดย นายธรรมศักดิ์ ชิตทรงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำนักเรียนออกเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 โดยมี เทศบาลนครภูเก็ตเป็นเจ้าภาพ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Syndicate content

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Poll

คุณทราบข่าวกิจกรรมเทศบาลจากสื่อใดมากที่สุด?:

Who's online

There are currently 0 users and 74 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content