เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศ อันดับ 1” การประกวดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ระดับ ม.4-6 “รองชนะเลิศ อันดับ 2” ระดับ ม.1-3

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศ อันดับ 1” การประกวดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ระดับ ม.4-6 โดย น.ส.อัญชิสา ตราตรี นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง และได้รับรางวัล “รองชนะเลิศ อันดับ 2” การประกวดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ระดับ ม.1-3 โดย ด.ญ.รมย์นลิน รุจาคม นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง การแข่งขันทักษะวิชาการ ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 โดยมี Miss Yao Youyin และ Miss Xu Hanqiu เป็นครูผู้ฝึกสอน

เทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เดินทางมาถึงยังงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561

วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรี เดินทางมาถึงยังงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 กาลนี้ ยังได้รับเกียรติขึ้นมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในการแข่งขันทักษะวิชาการ

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เข้าร่วมการแข่งขัน “สุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับ ม.4-6”

วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 12.50 น. ณ ห้องประชุมแคแสด 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต น.ส.อัญชิสา ตราตรี นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง เป็นตัวแทนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เข้าร่วมการแข่งขัน “สุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับ ม.4-6” ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” การประกวดแข่งขันโครงงาน ศิลปะ ระดับ ม.1-3

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” การประกวดแข่งขันโครงงาน ศิลปะ ระดับ ม.1-3 การแข่งขันทักษะวิชาการ ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร ประกอบไปด้วย กิ่งกาญจน์ วงษ์ชัยเพ็ง, ชรียา จันทะวงศ และสุระศักดิ์ เกษมสุข โดยมี คุณครูเจษฎาพร พันธุ์พาณิชย์ และคุณครูวันชาติ ธนะภวา เป็นครูผู้ควบคุมทีม

Syndicate content

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Poll

คุณทราบข่าวกิจกรรมเทศบาลจากสื่อใดมากที่สุด?:

Who's online

There are currently 0 users and 68 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content