เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เข้าร่วมการแข่งขันการแสดงละครภาษาอังกฤษ ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประจำปี 25

วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง เป็นตัวแทนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เข้าร่วมการแข่งขันการแสดงละครภาษาอังกฤษ ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเดินทางไปเยี่ยมชมวัดฉลอง (วัดไชยธาราราม)

วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 15.30 น. ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 เดินทางไปเยี่ยมชมวัดฉลอง (วัดไชยธาราราม) ซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงจากความศักดิ์สิทธิ์ของ หลวงพ่อแช่ม อดีตเจ้าอาวาส

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เข้าร่วมการแข่งขันการแสดงละครภาษาจีน ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561

วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 20.00 น. ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง เป็นตัวแทนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เข้าร่วมการแข่งขันการแสดงละครภาษาจีน ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา สุขศึกษา และพลศึกษา

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา สุขศึกษา และพลศึกษา โดย คุณครูพราวรวี ประทุมชาติ โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ ในการแข่งขันทักษะวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561

Syndicate content

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Poll

คุณทราบข่าวกิจกรรมเทศบาลจากสื่อใดมากที่สุด?:

Who's online

There are currently 0 users and 62 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content