เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทาน ในกิจกรรม “BIKE อุ่นไอรัก”

วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 07.45 น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทาน ในกิจกรรม “BIKE อุ่นไอรัก” โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี ซึ่งในวันนี้เป็นการรับมอบเสื้อยืดพระราชทานตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล ทรงพระราชทานให้แก่ประชาชนของจังหวัดร้อยเอ็ดทั้ง 7,000 คน ที่ลงทะเบียนข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ “BIKE อุ่นไอรัก” ในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 อันนำมาซึ่งความปลาบปลื้มปิติยินดี และเป็นสิริสวัสดิพิพัฒนมงคล ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้อย่างหาที่สุดมิได้

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พิธีเปิดโครงการปั่นจักรยานเพื่อสันติภาพ “Peace Road Thailand 2018 ชวนปั่นในวันคิดถึงพ่อ”

วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 06.30 น. ณ ลานสาเกตนคร นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) และร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการปั่นจักรยานเพื่อสันติภาพ “Peace Road Thailand 2018 ชวนปั่นในวันคิดถึงพ่อ” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีในพระมหากรุณาที่คุณต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี ซึ่งกิจกรรมในวันนี้เป็นจุดหนึ่งในการเพิ่มพลังสันติภาพโดยการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ การเป็นผู้ให้โดยการแบ่งปันและการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะส่วนรวม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ดให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นต่อไป

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมให้การต้อนรับประธานกรรมการมูลนิธิฯ ตรวจเยี่ยมสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, หัวหน้าส่วนการบริหาร และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมให้การต้อนรับ นายอารีย์ วงศ์อารยะ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด และร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด โดยในการประชุมได้มีการกำหนดกรอบในการพัฒนาและการบริหารงานสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด รวมถึงการรายงานความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างหอสูงชมเมืองรูปทรงโหวต กาลนี้ ยังได้มีการลงพื้นที่เยี่ยมชมโดยรอบ พร้อมสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ประดิษฐานภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปีงบประมาณ 2562

วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาศักยภาพการเก็บข้อมูลพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้แก่ผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันตามระยะเวลาที่กำหนด มุ่งให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่การรับรู้เริ่มคุณภาพชีวิต โดยใช้เครื่องชี้วัดข้อมูลพื้นฐาน เป็นตัวบ่งชี้กำหนดหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหา รวมทั้งวางแผน/โครงการ แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง ใช้เป็นการกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาโดยประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐจะได้เป้าหมายร่วมกันมีการพัฒนา ซึ่งประโยชน์จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานคือ ประชาชนสามารถทราบว่าตนเองมีคุณภาพชีวิตเป็นอย่างไร ทราบถึงปัญหาของตนเอง สามารถพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงตนเองอย่างน้อยผ่านเกณฑ์ขั้นพื้นฐาน ภาคราชการหรือท้องถิ่นสามารถทราบถึงปัญหาชีวิตของประชาชนแท้จริง ภาคเอกชนสามารถใช้ข้อมูลในการแผนธุรกิจได้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ เจ้าหน้าที่ อสม. ผู้นำชุมชนต่างๆ ซึ่งเป็นผู้ลงพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลขั้นพื้นฐาน จำนวน 158 คน เพื่อความถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วนต่อไป

Syndicate content

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Poll

คุณทราบข่าวกิจกรรมเทศบาลจากสื่อใดมากที่สุด?:

Who's online

There are currently 0 users and 92 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content