การประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 11.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดภายใต้การนำของ นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ผศ.ดร.สาธิต กฤตลักษณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด และคณะผู้บริหาร ชุมชน ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก “เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น” ด้านการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจถึงการพัฒนาองค์กร และชุมชนในด้านการจัดระเบียบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน กาลนี้ นายกฯบรรจง เป็นวิทยากรในการบรรยายด้วยตัวเอง ณ โรงแรมสาเกตนคร

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้รับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559

วันที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้รับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) : (สถ - อปท) ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2559

จังหวัดร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2559 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ บึงพลาญชัย นำโดย นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ในฐานะประธานในพิธี นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมคณะผู้บริหาร นำพนักงานในสังกัดเทศบาล พนักงานครูเทศบาลร่วมกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติในเวลา 07.00 น. ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ก่อนจะเคลื่อนขบวนไปยังบึงพลาญชัย เพื่อร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีริ้วขบวนสี่มุมเมืองที่เริ่มต้นจากโรงแรมไหมไทย, โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด, โรงเรียนสตรีศึกษา งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด รวมพลังเพื่อร่วมเดินรณรงค์เข้าสู่บริเวณจัดงาน ทั้งนี้ภายในงานยังจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การแสดงของชมรม TO BE NUMBER ONE, การแสดงรำเฉลิมพระเกียรติ และการจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานและสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ภายใต้กรอบแนวคิด “ประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 70 ปีทรงครองราชย์” ให้ประชาชนได้รับรู้และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทยนานัปการ เยาวชนตระหนักถึงโทษพิษภัยจากยาเสพติด และภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมแสดงพลังโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์กว่า 5,000 คน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้หมดสิ้นไปอย่างยั่งยืน

Syndicate content

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Poll

คุณทราบข่าวกิจกรรมเทศบาลจากสื่อใดมากที่สุด?:

Who's online

There are currently 0 users and 101 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content