โครงการความร่วมมือจัดระเบียบสายไฟฟ้า สายเคเบิ้ล สายโทรคมนาคม ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.00 น.นายเรืองรัตน์ รัตนโภคาสถิต รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุม "โครงการความร่วมมือจัดระเบียบสายไฟฟ้า สายเคเบิ้ล สายโทรคมนาคม ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด" ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ตอนรับคณะศึกษาดูงานการจัดบริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 5 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ให้การตอนรับคณะศึกษาดูงานการจัดบริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น3 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

การประชุมโครงการศึกษาเพื่อวางระบบเชื่อมต่อเครือข่ายส่งสัญญาณภาพระยะไกล พร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดฯ (smart city)

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น. นายวิทยา ตรีวิเศษ รองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมโครงการศึกษาเพื่อวางระบบเชื่อมต่อเครือข่ายส่งสัญญาณภาพระยะไกล พร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและพัฒนาระบบควบคุมดูแลนำร่อง (Smart City) ณ ห้องประชุมปัทมานนท์ ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินศูนย์ อปพร. ดีเด่น ประจำปี 2559

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559เวลา 09.00 น. ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินศูนย์ อปพร. ดีเด่น ประจำปี 2559 จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น ณ ห้องประชุมเทวา งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

Syndicate content

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Poll

คุณทราบข่าวกิจกรรมเทศบาลจากสื่อใดมากที่สุด?:

Who's online

There are currently 0 users and 83 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content