โครงการสวัสดีประชากรอาวุโสในเขตเทศบาลฯ คุณยายอุไรรัตน์ ติรณะรัต อายุ 93 ปี

ร้อยเอ็ด...เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจัดโครงการสวัสดีประชากรอาวุโสในเขตเทศบาลฯ วันนี้(16 พฤษภาคม 2559) เวลา 09.10 น.นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิก สภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ออกเยี่ยมผู้สูงวัยในโครงการสวัสดีประชากรอาวุโส

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานของ คณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารเมือง (ผู้นำเมือง รุ่นที่ 1) มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

วันที่ 14 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานของ คณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารเมือง (ผู้นำเมือง รุ่นที่ 1) มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจัดประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2559

วันที่13 พฤษภาคม2559 เวลา 09.00น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจัดประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2559 โดยมีนายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ประธานการประชุมฯณ ห้องประชุมสุนทรเทพ (ชั้น3) สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

สถานธนานุบาลจังหวัดร้อยเอ็ด มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดและนายสุเวช ชัยทองดี ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เนื่องในวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลจังหวัดร้อยเอ็ด ณ หน้าสถานธนานุบาลจังหวัดร้อยเอ็ด

Syndicate content

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Poll

คุณทราบข่าวกิจกรรมเทศบาลจากสื่อใดมากที่สุด?:

Who's online

There are currently 0 users and 84 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content