การประชุมหารือแนวทางการนำเสนอข้อมูลเอกสารเพื่อเพิ่มเติมความสมบูรณ์ของโครงการนวัตกรรมโดดเด่น รางวัลธรรมาภิบาลโครงสร้างพื้นฐาน

วันที่ 10 มิ.ย.59 เวลา 14.00 น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการนำเสนอข้อมูลเอกสารเพื่อเพิ่มเติมความสมบูรณ์ของโครงการนวัตกรรมโดดเด่น รางวัลธรรมาภิบาลโครงสร้างพื้นฐาน ณ ห้องประชุมปัทมานนท์ ชั้น2 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี...

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 59 เวลา 07.30 น. ณ วัดบึงพระลานชัย ผศ.ดร.สาธิต. กฤตลักษณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด และประธานสภาวัฒนธรรม จ.ร้อยเอ็ด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ โดยมีนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานของรัฐ นักเรียน นักศึกษา สมาชิกหน่วยงาน รวมทั้งประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง 

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

วันที่ 8 มิ.ย. 59 เวลา 10.00 น. นายสุเวช ชัยทองดี ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ 2559 วันที่ 8 มิถุนายน 2559

วันที่ 8 มิ.ย. 59 เวลา 09.00 น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ได้พบป่ะผู้สูงอายุ"โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ"เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดปีงบประมาณ 2559 ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

Syndicate content

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Poll

คุณทราบข่าวกิจกรรมเทศบาลจากสื่อใดมากที่สุด?:

Who's online

There are currently 0 users and 80 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content