เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจัดโครงการสาธารณสุขสัมพันธ์ ณ ชุมชนวัดเหนือ

วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น. ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ออกตรวจเยี่ยม โครงการสาธารณสุขสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ออกหน่วยบริการตามชุมชนแบ่งออกเป็น 3 เขต ครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ซึ่งในครั้งนี้ได้ดำเนินโครงการบริเวณ ถนนเนื่องประดิษฐ์ ชุมชนวัดเหนือ โดยภายในโครงการได้มีการตรวจรักษาเบื้องต้น ให้คำแนะนำวางแผนคุมกำเนิด ปรึกษาปัญหาสุขภาพ ตรวจภาวะโภชนาการ บริการรับซื้อขยะรีไซเคิล แจกทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายและยาเบื่อหนู บริการตัดผมชาย-หญิง บริการนวดคลายเครียดเพื่อสุขภาพ บริการซ่อมเครื่องยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์

นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ในโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการชุมชน ประจำปี 2559

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ในโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการชุมชน ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านไฟฟ้าและไฟจราจร จัดโดยงานไฟฟ้า ฝ่ายการโยธา กองช่าง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายเรืองรัตน์ รัตนโภคาสถิต รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ในฐานะประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านไฟฟ้าและไฟจราจร จัดโดยงานไฟฟ้า ฝ่ายการโยธา กองช่าง เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และประหยัด รวมไปถึงการตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในครัวเรือน/โรงเรียน/อาคารต่างๆ โดยนายสมยศ ขันแข็ง วิศวกรไฟฟ้า เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน การไฟฟ้าจังหวัดร้อยเอ็ด และนายธนกฤต จันทร์ศรี วิศวกรแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ (ชั้น 3) สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

Syndicate content

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Poll

คุณทราบข่าวกิจกรรมเทศบาลจากสื่อใดมากที่สุด?:

Who's online

There are currently 0 users and 70 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content