การประชุมเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่ 34

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น. นายวิทยา ตรีวิเศษ รองปลัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ในฐานะประธานการประชุม ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2559 "101 เกมส์" โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผล ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมปัทมานนท์ (ชั้น 2) สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พ.ศ.2560-2562

วันที่ 22 มิ.ย. เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พ.ศ.2560-2562

โครงการประชารัฐร่วมใจพัฒนาบึงพลาญชัย

จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 27 และเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ทหาร ตำรวจ นักเรียนและประชาชนจัด "โครงการประชารัฐร่วมใจพัฒนาบึงพลาญชัย" ซึ่งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดความรัก ความสามัคคี ความเสียสละ และทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมีนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พันเอกสรชัช สุทธิสน รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27, พันเอกธวัชชัย.

การประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559

วันที่ 21 มิ.ย. 59 เวลา 14.00 น. นายสุเวช ชัยทองดี ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

Syndicate content

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Poll

คุณทราบข่าวกิจกรรมเทศบาลจากสื่อใดมากที่สุด?:

Who's online

There are currently 0 users and 84 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content