เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 20 ตุลาคม 2559

วันที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 16.00 น. ผศ.ดร.สาธิต กฤตลักษณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดบึงพระลานชัย (พระอารามหลวง) จังหวัดร้อยเอ็ด

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น. ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด นายฉัตรชัย นวลเพ็ญ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมพนักงาน เจ้าหน้าที่ พนักงานจ้าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมลงนามถวายอาลัยพร้อมกัน เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด (วัดเหนือ)

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจประเมินโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2559 ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

วันที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดนำคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจประเมินโครงการในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดโดยมีรองศาสตราจารย์ตระกูล มีชัย พร้อมคณะผู้ตรวจประเมินโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2559 ด้านความโปร่งใส่และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (7วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 10.30 น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (7วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดบึงพระลานชัย (พระอารามหลวง) จังหวัดร้อยเอ็ด

Syndicate content

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Poll

คุณทราบข่าวกิจกรรมเทศบาลจากสื่อใดมากที่สุด?:

Who's online

There are currently 0 users and 97 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content