รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมและเปิดอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 10.30น.โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวันต้อนรับ นายดุษฎี สุวัฒวิตยากร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น,น.ส.สมรักษ์ กิ่งรุ้งเพชร์ ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจเยี่ยมและเปิดอาคารเรียนพระธรรมคณีเพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งเป็นอาคารเรียนหลังใหม่ก่อสร้างด้วยงบประมาณของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 10.3 ล้านบาทเป็นอาคาร 4 ชั้น จำนวน 12 ห้องเรียน กาลนี้นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์นายกเทศมนตรีเมืองค้อยเอ็ด ,นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด,ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกฯ, สมาชิกสภาเทศบาล , ผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด, นายสุเวช ชัยทองดี ปลัดเทศบาล ,นางธนิตา กุลสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน พร้อมกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครอง - นักเรียน ให้การต้อนรับอย่างเนืองแน่น ในเวลาต่อมาเดินทางไปเยี่ยมชมสถานแสดงพันธ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ซึ่งถือเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องสัตว์น้ำ, เทียนพรรษา และโหวดเครื่องดนตรีประจำจังหวัด ของเด็กและเยาวชน

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมและเปิดอาคารเรียน รร.อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 09.00น. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ นายดุษฎี สุวัฒวิตยากร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, นายพรพจน์ บัญฑิตยานุรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, น.ส.สมรักษ์ กิ่งรถ้งเพชร์ ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจเยี่ยมและเปิดอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยมีนายบรรจง โฆษิตจิรนันท์นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ,นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด,ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกฯ,สมาชิกสภาเทศบาล ,ผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด,นายสุเวช ชัยทองดี ปลัดเทศบาล ให้การต้อนรับ และได้ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

การประชุมโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลฯ

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมเสนาเริ่มคิด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายยกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด, รองปลัดฯ และคณะผู้บริหาร กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ชนะการประมูลในโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลฯ พร้อมทั้งให้กำลังใจในการทำงานแกผู้รับเหมาทุกราย ที่จะเริ่มดำเนินการปรับปรุงถนนทั้ง 9 โครงการ

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจัดโครงการสาธารณสุขสัมพันธ์ ณ ชุมชนวัดบึงพลาญชัย บริเวณห้าแยกสายน้ำผึ้ง

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 เวลา 15.00 น. ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ออกตรวจเยี่ยมโครงการสาธารณสุขสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยได้ทำการออกหน่วยบริการตามชุมชนครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ซึ่งในครั้งนี้ได้ดำเนินโครงการบริเวณ ถนนทองทวี ชุมชนวัดบึงพลาญชัย บริเวณห้าแยกสายน้ำผึ้ง ซึ่งภายในโครงการได้มีการตรวจรักษาเบื้องต้น ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ แจกทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายและยาเบื่อหนู บริการตัดผมชาย-หญิง บริการนวดคลายเครียดเพื่อสุขภาพ และบริการซ่อมเครื่องยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

Syndicate content

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Poll

คุณทราบข่าวกิจกรรมเทศบาลจากสื่อใดมากที่สุด?:

Who's online

There are currently 0 users and 79 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content