โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา

วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ได้เป็นประธานเปิด "โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา" ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

การประชุมพิจารณารายละเอียดขอบเขตของงาน โครงการศึกษาเพื่อวางระบบการเชื่อมต่อเครือข่ายส่งสัญญาณภาพระยะไกล (Smart City)

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ในฐานะประธานการประชุม พร้อมด้วยนายสุเวช ชัยทองดี ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด , คณะผู้อำนวยการจาก ทุกกอง หัวหน้าฝ่ายหัวหน้างาน เข้าร่วมการประชุมพิจารณารายละเอียดขอบเขตของงาน โครงการศึกษาเพื่อวางระบบการเชื่อมต่อเครือข่ายส่งสัญญาณภาพระยะไกล พร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและพัฒนาระบบควบคุมดูแลนำร่อง ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมปัทมานนท์ (ชั้น 2) สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

โครงการสาธารณสุขสัมพันธ์ ณ ชุมชนวัดเวฬุวัน

วันที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น. ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ออกตรวจเยี่ยมหน่วยสาธารณสุขสัมพันธ์ "โครงการสาธารณสุขสัมพันธ์" ณ ชุมชนวัดเวฬุวัน

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี 2559 ครั้งที่ 2 ด้านสารเคมีและวัตถุอันตรายรั่วไหล

ในวันที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ หจก.ตั้งเกียรติเจริญ (พรชัยแก๊ส บายพาส อ.จตุรฯ) นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี 2559 ครั้งที่ 2 ด้านสารเคมีและวัตถุอันตรายรั่วไหล โดยมีศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด, อบต.เหนือเมือง, อบต.รอบเมือง, อบต.ดงลาน และ อบต.ขอนแก่น ร่วมฝึกซ้อมให้ความรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติโดยใช้เหตุการณ์สมมุติเกิดเหตุรถยนต์ชนท่อส่งแก๊สรั่วไหลในบริเวณสถานีบริการ พนักงานแจ้งเจ้าหน้าที่ อพยพผู้คนและระงับเหตุ โดยการฉีดน้ำระงับ แต่ไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ จึงใช้โฟมในการควบคุมเพลิงทำให้มีผู้บาดเจ็บหนัก 3 ราย บาดเจ็บเล็กน้อย 2 ราย ทีมกู้ชีพลพเลียงผู้บาดเจ็บส่ง รพ. ร้อยเอ็ด หลังจากนั้นหัวหน้าหน่วยดับเพลิงรายงานเหตุการณ์ ความเสียหายแก่ ผอ.ดับเพลิง (นายกฯ บรรจง) เป็นอันสิ้นสุดการฝึกซ้อม

Syndicate content

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Poll

คุณทราบข่าวกิจกรรมเทศบาลจากสื่อใดมากที่สุด?:

Who's online

There are currently 0 users and 71 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content