การประชุมประจำเดือน กรกฎาคม ครั้งที่ 7/2559

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจัดการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม ครั้งที่ 7/2559 โดยมี นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ในฐานะประธานการประชุม พร้อมด้วยนายสุเวช ชัยทองดี ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด, คณะผู้อำนวยการจากทุกกอง หัวหน้าฝ่าย/งาน ทั้งนี้ตามที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมการประกวดสุดยอดส้วม สะอาด ปลอดภัย น่าใช้บริการ ตามโครงการสุขาน่าใช้ในสถานศึกษา ประจำปี 2559 ได้ดำเนินการประกวดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในโอกาสนี้จึงได้รับเกียรติจากนายกฯ เป็นผู้มอบโล่รางวัลและเงินรางวัลให้แก่สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ และร่วมแสดงความยินดีกับผลผลิตจากเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นที่รู้จักกันในนาม "แหนม The Winner" นายประดิษฐ์ ฤทธมนตรี นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ที่คว้ารางวัลชนะเลิศจากการประกวดร้องเพลงจีน Beijing Singing Award 2016 (Thailand) โดยนายกฯ มอบโล่รางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานขับรถของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายเรืองรัตน์ รัตนโภคาสถิต รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ในฐานะประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 8 แห่ง และพนักงานเทศบาล ร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานขับรถของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดโดยงานศูนย์เครื่องจักรกล ฝ่ายการโยธา กองช่าง เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้และความสามารถเกี่ยวกับการขับรถให้กับพนักงานขับรถ กระตุ้นเตือนและสร้างจิตสำนึกในการขับขี่ที่ดี และให้ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษารถยนต์ ทั้งนี้ยังได้มีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองภัยจากรถยนต์ โดยนายกิตติพิชญ์ นิตยกมลพันธุ์ ผู้จัดการ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ จำกัด สาขาร้อยเอ็ด ในภาคเช้า และการบรรยายในหัวข้อเรื่อง กฏจราจรและมารยาทในการใช้รถใช้ถนน โดย ดาบตำรวจทวีศักดิ์ ขันแก้ว ในภาคบ่าย ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

คนดีศรีร้อยเอ็ด ผลผลิตจากเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด รู้จักกันในนาม "แหนม The Winner"

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ขอแสดงความยินดี และชื่นชม นายประดิษฐ์ ฤทธมนตรี นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ที่คว้ารางวัลชนะเลิศจากการประกวดร้องเพลงจีน Beijing Singing Award 2016 (Thailand)เมื่อวันที่ 2 ก.ค. ที่ผ่านมา ได้รับเงินสด 50,000 บ. พร้อมตั๋วเครื่องบิน เป็นตัวแทนชาวไทยเข้าร่วมการประกวดร้องเพลงจีนระดับโลก ณ กรุงปักกิ่งประเทศจีน ในวันศุกร์ที่ 8 ก.ค. นี้ แหนมจะนำรางวัลกลับมาให้ชาวเทศบาลฯได้ชื่นชมกัน สำหรับความพยายามที่ไม่หยุดยั้งของเด็กร้อยเอ็ดคนนี้ ล่าสุดเรียนภาษาเพิ่มเติม (HSK ระดับ3) เพื่อขอทุน ศึกษาต่อที่ประเทศจีน

โครงการฝึกอบรม คุณธรรมจริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างฯ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประจำปี 2559

วันที่ 1 กรกฎาคม เวลา 09.00 น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด (ประธานในพิธี) พร้อมคณะ ผู้บริหาร รองประธานสภาเทศบาลฯ ผู้อำนวยการสำนักฯ ผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 8 แห่ง และพนักงานเทศบาล ร่วมโครงการฝึกอบรม คุณธรรมจริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างฯ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประจำปีงบประมาณ 2559 โดยได้รับความเมตตาจากท่าน พระครูโอภาสศุภกิจ เจ้าอาวาสวัดป่าตถตาราม อ.จังหาร บรรยายธรรมะในหัวข้อ "1.ธรรมมะอารมณ์ดี สร้างชีวีมีสุข 2.การปฏิบัติธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน" ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

Syndicate content

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Poll

คุณทราบข่าวกิจกรรมเทศบาลจากสื่อใดมากที่สุด?:

Who's online

There are currently 0 users and 92 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content