เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เปิดประชุมประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 6/2561

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เปิดประชุมประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 6/2561 โดยมี นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหาร, ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมรายงานผลการดำเนินงานของพนักงานในรอบเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา และประชุมเพื่อรับฟังนโยบายการทำงานจากผู้บริหาร กาลนี้ก่อนวาระการประชุม ได้มีการมอบโล่ และป้ายรับรองมาตรฐาน ในการประกวดสุดยอดสถานประกอบการโรงแรม อพาร์ทเม้นท์ ตามโครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการ ประจำปี 2561 พร้อมร่วมกิจกรรมบริหารร่างกายระหว่างการประชุม โดยเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดจากการประชุม

ร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดร้อยเอ็ด และคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอ

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นายฉัตรชัย นวลเพ็ญ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดร้อยเอ็ด และคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2561 โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในที่ประชุม

นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ในฐานะประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัด

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ในฐานะประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งนี้ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายสมศักดิ์ เศรษโฐ นายกเทศมนตรีตำบลสุวรรณภูมิ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสันนิบาตฯ โดยมี นายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมประชุมปรึกษาหารือ การจัดงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่ง การกุศล ครั้ง 2 เพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมบ่อพันขัน ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ร่วมประชุมปรึกษาหารือ การจัดงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่ง การกุศล ครั้ง 2 เพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 พร้อมกัน 4 แห่ง ใน 4 ภาค โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในที่ประชุม นำหัวหน้าส่วนราชการร่วมปรึกษาหาร่วมกับคณะผู้จัดงาน นำโดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์องค์การ เรืองรัตนอัมภร ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประธานคณะกรรมการเตรียมการจัดงาน เพื่อความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงอุทิศพระองค์ในพระราชกรณียกิจเพื่อพสกนิกรชาวไทย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีกิจกรรมออกกำลังกายต่อไป

Syndicate content

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Poll

คุณทราบข่าวกิจกรรมเทศบาลจากสื่อใดมากที่สุด?:

Who's online

There are currently 0 users and 73 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content