เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดการฝึกอบรมโครงการขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา, ผู้อำนวยการสถานศึกษา, ครู และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมเปิดการฝึกอบรมโครงการขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2561 โดยมี นักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง, โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร, โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า และโรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน จำนวนทั้งสิ้น 160 คน เข้าร่วมโครงการ ซึ่งได้รับเกียรติจาก สถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด และพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการครั้งนี้

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้ลงพื้นที่ตรวจราชการและประชุมมอบนโยบาย แก่ผู้บริหารท้องถิ่นในจังหวัดร้อยเอ็ด รวมทั้งสิ้น 203 แห่ง

วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการและประชุมมอบนโยบาย แก่ผู้บริหารท้องถิ่นในจังหวัดร้อยเอ็ด รวมทั้งสิ้น 203 แห่ง โดยมี นายวัยชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นำหัวหน้าส่วนราชการร่วมในการต้อนรับในครั้งนี้ด้วย

ให้การต้อนรับ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เนื่องในพิธีเปิดอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า

วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนการบริหาร, ผู้บริหารสถานศึกษา, ครู และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมให้การต้อนรับ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เนื่องในพิธีเปิดอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นำหัวหน้าส่วนราชการร่วมให้การต้อนรับ พร้อมตรวจเยี่ยมการจัดการความเป็นเลิศด้านกีฬาโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) และในโอกาสนี้ยังได้เดินทางเพื่อเยี่ยมชม การจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด รวมไปถึงเยี่ยมชมบูทนิทรรศการการศึกษา พร้อมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ออกทำบัตรประชาชน ผู้ป่วยติดเตียง นางเสาวนีย์ แสงวิสัย ณ บ้านเลขที่ 45/14 ซอย 13 ถ.รอบเมือง (ชุมชนรอบเมือง)

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายเรืองรัตน์ รัตนโภคาสถิต รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นางวราภรณ์ นวลเพ็ญ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ร่วมกับ ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาจังหวัดร้อยเอ็ด ออกทำบัตรประชาชน ผู้ป่วยติดเตียง นางเสาวนีย์ แสงวิสัย ณ บ้านเลขที่ 45/14 ซอย 13 ถ.รอบเมือง (ชุมชนรอบเมือง)

Syndicate content

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Poll

คุณทราบข่าวกิจกรรมเทศบาลจากสื่อใดมากที่สุด?:

Who's online

There are currently 0 users and 59 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content