ผลงานทางวิชาการ

TopicRepliesCreatedLast replysort icon
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือ (STAD) ด้วยชุดกิจกรรมการสนทนาภาษาอังกฤษแสนสนุก 0 40 weeks 1 day ago
by Administrator
n/a
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง good health 0 40 weeks 1 day ago
by Administrator
n/a
ความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนที่มีต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 0 1 year 35 weeks ago
by Administrator
n/a
การพัฒนาชุดสื่อประสมเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักเรียน 0 1 year 40 weeks ago
by Administrator
n/a
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตสำหรับนักเรียน...(10/09/58) 0 3 years 13 weeks ago
by Administrator
n/a
รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา...(10/09/58) 0 3 years 13 weeks ago
by Administrator
n/a
การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด นิทานพื้นบ้านเมืองร้อยเอ็ด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 0 3 years 39 weeks ago
by Administrator
n/a
รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม...(06/09/55) 0 6 years 14 weeks ago
by Administrator
n/a
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อส่งเสริม จิตสำนึกในการอนุรักษ์ท้องถิ่น (21/08/55) 0 6 years 16 weeks ago
by Administrator
n/a
การพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติทักษะการเล่นวอลเลย์บอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ...(07/04/54) 0 7 years 36 weeks ago
by Administrator
n/a
Syndicate content

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Who's online

There are currently 0 users and 150 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content