ขอเสนอแนะทีมจัดการแข่งขันบาสพลาญชัยคัพร้อยเอ็ดครั้งที่ 15

Post Reply
คนรักบาส
Posts: 1
Joined: 29 Mar 2019, 08:29

ขอเสนอแนะทีมจัดการแข่งขันบาสพลาญชัยคัพร้อยเอ็ดครั้งที่ 15

Post by คนรักบาส »

เรียนท่านประธาน และคณะกรรมการผู้จัดการแข่งขันทุกท่าน จากที่มีการจัดการแข่งขันบาสพลาญชัยในปีนี้ พบอุปสรรค์ปัญหาคือพายุฝน ทำให้ต้องหยุดการแข่งขันและมีการเลื่อนการแข่งขันออกไป ทั้งนี้ในส่วนของสถานที่จัดแข่งขันมีความเหมาะสมดีในสภาวะปกติ แต่หากเกิดปัญหาฝนตก ทางผู้จัดควรจะมีการเตรียมความพร้อมสำรองเพื่อให้สามารถย้ายไปแข่งขันต่อได้ในทันที เพราะนักกีฬาที่ตั้งใจมาทำการแข่งขันบางคนไม่ได้อยู่ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดต้องเดินทางมาในระยะทางที่ไกลพอเดินทางมาถึงกลับแจ้งว่าให้เลื่อน โปรดเห็นใจผู้เข้าร่วมแข่งขันด้วย อีกทั้งเมื่อเลื่อนแข่งหากจัดในช่วงเช้าขอความเห็นใจหาสนามที่เหมาะสมให้แข่งขันเช่นสนามกีฬากลาง เพราะหากมาทำการแข่งขันในช่วง 10.00 น. ท่านก็ทราบว่าอากาศช่วงนี้ร้อนมาก อาจทำให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันเกิดปัญหาสุขภาพระหว่างทำการแข่งขัน ซึ่งทางผู้จัดการแข่งขันควรเห็นใจและเข้าใจ เราเข้าใจว่าท่านก็สละเวลาในการมาดำเนินการเพื่อให้เกิดการแข่งขันครั้งอย่างตั้งใจ จึงขอให้ท่านเห็นใจทีมที่เดินทางไกลเพื่อเข้าร่วมแข่งขันด้วยเช่นกัน ขอเสนอแนะว่าหากเลื่อนทำการแข่งขันเรื่องสนามขอเป็นสนามกีฬากลางหรือที่มีร่มเพราะสภาพอากาศมันร้อนและเป็นอุปสรรค์สำหรับผู้เล่นจริงๆ และหากปีหน้าจัดควรเตรียมแผนสำรองเรื่องสถานที่หากเกิดพายุเข้าหรือฉุกเฉินอื่นให้พร้อมที่จะย้ายเพื่อให้การแข่งขันดำเนินต่อได้เพราะผู้เข้าร่วมการแข่งขันเดินทางมาไกล การที่เจ้าหน้าที่บางท่านบอกการเลื่อนและสนามขึ้นอยู่กับทางผู้จัด และการที่บอกว่าผู้เล่นจะสามารถแข่งขันได้หรือไม่ตามเวลาที่เลื่อนเป็นเรื่องของนักกีฬา เราไม่เถียงแต่ควรให้มีความเหมาะสม
ทั้งนี้ขอเป็นกระบอกเสียงแทนผู้เข้าร่วมแข่งขัน และผู้ชมการแข่งขัน เพื่อให้การจัดการแข่งขันของเทศบาลบรรลุผลตามเป้าหมายที่ทางประธานและคณะกรรมการผู้จัดการแข่งขันวางไว้ และเพื่อให้ผลงานของเทศบาลได้รับคำชมยิ่งๆขึ้นไปอีกงาน
muni101
Site Admin
Posts: 108
Joined: 15 Jul 2014, 10:46

Re: ขอเสนอแนะทีมจัดการแข่งขันบาสพลาญชัยคัพร้อยเอ็ดครั้งที่ 15

Post by muni101 »

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้รับเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียนดังกล่าวของท่านไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการประสานหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทำการตรวจสอบ ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป
ขอขอบคุณครับ

กรณีท่านมีความเดือดร้อน หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใด ท่านสามารถแจ้งเหตุความเดือดร้อน ข้อร้องเรียน ข้อร้องทุกข์ หรือข้อเสนอแนะ ตามช่องทางต่อไปนี้
1.โทร.043511222 ต่อ 123 (ในวันและเวลาราชการ)
2.โทร.043512199 หรือ 1132 (ตลอด 24 ชม.)
3.หนังสือ หรือตนเอง ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
4.เว็บไซต์เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด http://www.roietmunicipal.go.th
5.กระดานสนทนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด http://www.roietmunicipal.go.th/forum
6.จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ muni101@roietmunicipal.go.th
7.แฟนเพจ ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด http://www.facebook.com/prmuni101
8.แอพพลิเคชั่น smart 101
ดาวน์โหลดระบบ ios : https://itunes.apple.com/th/app/smart-1 ... 29774?mt=8
ดาวน์โหลดระบบ android : https://play.google.com/store/apps/deta ... t101&hl=th
Image
muni101
Site Admin
Posts: 108
Joined: 15 Jul 2014, 10:46

Re: ขอเสนอแนะทีมจัดการแข่งขันบาสพลาญชัยคัพร้อยเอ็ดครั้งที่ 15

Post by muni101 »

เรียน คุณคนรักบาส
ฝ่ายจัดการแข่งขันฯ ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้คำแนะนำในการจัดการแข่งขันฯ โดยเทศบาลฯจะใช้เป็นข้อมูลในการจัดการแข่งขันบาสเกตบอลพลาญชัยคัพในครั้งที่ 16 ตอไป

ขอขอบคุณครับ
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
Post Reply