Page 1 of 1

ประเภทกีฬา สถานที่จัดการแข่งขัน หน่วยงานที่รับผิดชอบ และผู้ตัดสินการแข่งขัน กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ

Posted: 02 Aug 2016, 14:22
by muni101
ประเภทกีฬา สถานที่จัดการแข่งขัน หน่วยงานที่รับผิดชอบ และผู้ตัดสินการแข่งขัน
กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2560 “101 เกมส์”
ระหว่างวันที่ 10 – 20 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

ประเภทกีฬาในการจัดการแข่งขัน.pdf
ดาวน์โหลด ประเภทกีฬาในการจัดการแข่งขัน
(291.96 KiB) Downloaded 979 times

Re: ประเภทกีฬา สถานที่จัดการแข่งขัน หน่วยงานที่รับผิดชอบ และผู้ตัดสินการแข่งขัน กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ

Posted: 28 Sep 2019, 09:51
by Chana468
มันแปลกนะคร้าบบบ

joker123