Page 1 of 1

ผังรายการ จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่34

Posted: 02 Aug 2016, 14:16
by muni101
ผังรายการ
จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2560 “101 เกมส์”
ระหว่างวันที่ 10 – 20 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

ผังรายการจัดการแข่งขัน กีฬา 101 เกมส์.pdf
ดาวน์โหลด ผังรายการจัดการแข่งขัน กีฬา 101 เกมส์
(111.88 KiB) Downloaded 1921 times