ตั้งป้ายกีดขวางทาง เดินเท้า

Post Reply
saket
Posts: 1
Joined: 11 Mar 2016, 13:12

ตั้งป้ายกีดขวางทาง เดินเท้า

Post by saket » 11 Mar 2016, 13:23

ถนนทางเดินเท้า เส้นหน้าค่ายกองพลสิบจาก ไฟแดง ตั้งป้ายขวางทางเดิน เกือบจะลงถนนแล้วครับ รบกวนดูแลด้วย :( :(

muni101
Site Admin
Posts: 83
Joined: 15 Jul 2014, 10:46

Re: ตั้งป้ายกีดขวางทาง เดินเท้า

Post by muni101 » 11 Mar 2016, 14:56

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้รับเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียนดังกล่าวของท่านไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการประสานหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทำการตรวจสอบ ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป
ขอขอบคุณครับ

muni101
Site Admin
Posts: 83
Joined: 15 Jul 2014, 10:46

Re: ตั้งป้ายกีดขวางทาง เดินเท้า

Post by muni101 » 18 Mar 2016, 14:34

ตามที่คุณ saket ได้ร้องเรียนเรื่องตั้งป้ายกีดขวางทางเดินเท้า เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการแล้วดังต่อไปนี้
1.จัดเจ้าหน้าที่เดินเท้าเพื่อจัดระเบียบการตั้งวางสินค้าและป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่วางรุกล้ำทางเท้า
2.เฝ้าระวังและตรวจตรา กวดขันการตั้งวางไม่ให้ตั้งวางรุล้ำทางเท้าและให้ตั้งวางตามที่ทางเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดกำหนดให้
ภาพประกอบ
ภาพประกอบ
IMG.jpg (205.4 KiB) Viewed 2084 times
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ขอขอบคุณครับ

Jonathanzz
Posts: 1
Joined: 24 Apr 2018, 09:52

Re: ตั้งป้ายกีดขวางทาง เดินเท้า

Post by Jonathanzz » 24 Apr 2018, 10:03

มันเป็นพื้นที่ของรัฐบาลครับต้องทำตามกฎอยู่แล้ว

Post Reply