ปํญหาการระบายอากาศในพื้นที่ตลาดทุ่งเจริญ

Post Reply
spredee@gmail.com

ปํญหาการระบายอากาศในพื้นที่ตลาดทุ่งเจริญ

Post by spredee@gmail.com »

เรียนหัวหน้าหน่วยงานเทศบาทเมืองร้อยเอ็ด
แจ้งปัญหากลิ่นควัน จากการย่างของสด ในพื้นที่ตลาดทุ่งเจริญ
จากการที่ผมไปเดินซื้อของตลาดทุกเช้า พบปัญหากลิ่นควันจากการย่างเนื้อสัตว์ เนื้อหมู ปลา ไก่ เป็นต้น
พบว่ามีควันฟุ้งกระจายทั่วไปในพื้นที่ตลาด สาเหตุจาก
1)การย่างเนื้อสัตว์ต่างๆนั้น บางร้านไม่มี หรือไม่ใช้ตู้ปล่องสำหรับย่าง
2)ร้านที่ใช้ปล่องย่างจริงแต่ระบบการดูดชำรุด ไม่สามารถดูดควันได้
3)พัดลมระบายอากาศตามผนังอาคารของตลาด ไม่เปิดใช้งาน หรือ อาจชำรุด
หมายเหตุ ตลาดเช้าจะพบปัญหาได้ชัดเจน

มลพิษที่ได้จากการประกอบอาหาร
เมื่อจุดไฟโดยผ่านถ่านเพื่อรับประทานอาหารต่าง ๆ จะมีควันจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ขึ้น ดังนั้นผู้ที่กำลังบริโภคจะได้รับแก๊ส 2 ชนิด ดังนี้
(1)คาร์บอนไดออกไซด์ เป็นแก๊สที่ไม่มีสี รสชาติ กลิ่น น้ำหนักเยอะกว่าอากาศ
ซึ่งหากสูดดมเข้าไป ร่างกายจะเกิดภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำ ก๊าซนี้จะไปคั่งในโลหิต กระตุ้นให้เกิดการหายใจถี่ขึ้น
หากกลายสถานะเป็นผลึกของแข็งที่เรียกกันว่า Dry Ice หรือน้ำแข็งแห้ง มีความเย็นจัด ถ้าไปสัมผัสบริเวณผิวหนังของเราจะเกิดเนื้อตายได้
(2)คาร์บอนมอนอกไซด์
เมื่อแก๊สนี้เข้าสู่ร่างกาย มันจะไปจับกับฮีโมโกบินในเม็ดเลือดแดง ส่งผลให้ปล่อยออกซิเจนและเนื้อเยื่อส่วนต่าง ๆ ได้ ระบบในร่างกายจึงทำงานผิดปกติ

ผมและประชาชนคนอื่นๆ รวมถึงพ่อค้า แม่ค้า มีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่ตลาดในการดำรงชีพ ซื่อขายอาหาร แต่ก็เป็นห่วงสุขภาพตัวเองที่อาจได้รับจากควันย่างเนื้อสัตว์เช่นกัน
หวังว่าจะได้รับการแก้ไข ปรับปรุง ในโอกาศต่อไป

ขอบคุณครับ
muni101
Site Admin
Posts: 108
Joined: 15 Jul 2014, 10:46

Re: ปํญหาการระบายอากาศในพื้นที่ตลาดทุ่งเจริญ

Post by muni101 »

ทางเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้รับเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียนดังกล่าวของท่านไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการประสานหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทำการตรวจสอบ ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป
ขอขอบคุณครับ

กรณีท่านมีความเดือดร้อน หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใด ท่านสามารถแจ้งเหตุความเดือดร้อน ข้อร้องเรียน ข้อร้องทุกข์ หรือข้อเสนอแนะ ตามช่องทางต่อไปนี้
1.โทร.043511222 ต่อ 123 (ในวันและเวลาราชการ)
2.โทร.043512199 หรือ 1132 (ตลอด 24 ชม.)
3.หนังสือ หรือตนเอง ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
4.เว็บไซต์เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด http://www.roietmunicipal.go.th
5.กระดานสนทนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด http://www.roietmunicipal.go.th/forum
6.จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ muni101@roietmunicipal.go.th
7.แฟนเพจ ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด http://www.facebook.com/prmuni101
Post Reply