กระถางปูนสีขาวแดงกีดขวางฟุตบาทสองฝั่งแนวถนน

Post Reply
Chang111
Posts: 1
Joined: 31 Mar 2016, 14:21

กระถางปูนสีขาวแดงกีดขวางฟุตบาทสองฝั่งแนวถนน

Post by Chang111 » 31 Mar 2016, 15:22

S__4202582.jpg
S__4202582.jpg (11.81 KiB) Viewed 1762 times
เนื่องจากเมื่อหลายเดือนก่อน ได้มีการนำกระถางต้นไม้ปูนสีขาวแดงมาวางตลอดฟุตบาทสองฝั่งแนวถนนเปรมประชาราษฎร์ (หลังสถานีตำรวจ/หน้าตึกช้าง/แอ๋วไข่กะทะ/ศูนย์โอท็อป จนถึงสี่แยกหลังอาชีวศึกษา)

เท่าที่ข้าพเจ้ามอง จะเห็นได้ว่าเป็นการกีดขวางทางเดินที่แคบอยู่แล้ว ซ้ำยังเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีในการวางของบนทางเดินสาธารณะแก่ประชาชนทั่วไป จึงอยากให้หน่วยงานที่จัดกระถางมาวางนี้ ได้พิจารณาความเหมาะสมอีกครั้ง

หมายเหตุ: ทางตึกช้างเองได้พยายามกำชับร้านค้าเสมอว่า ขอความร่วมมือ งดนำสิ่งของไปตั้งวางบนฟุตบาท เพื่อความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยของส่วนรวมและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทางเท้าสาธารณะ
Attachments
S__4202583.jpg
S__4202583.jpg (10.34 KiB) Viewed 1762 times

muni101
Site Admin
Posts: 82
Joined: 15 Jul 2014, 10:46

Re: กระถางปูนสีขาวแดงกีดขวางฟุตบาทสองฝั่งแนวถนน

Post by muni101 » 31 Mar 2016, 15:42

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้รับเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียนดังกล่าวของท่านไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการประสานหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทำการตรวจสอบ ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป
ขอขอบคุณครับ

muni101
Site Admin
Posts: 82
Joined: 15 Jul 2014, 10:46

Re: กระถางปูนสีขาวแดงกีดขวางฟุตบาทสองฝั่งแนวถนน

Post by muni101 » 22 Apr 2016, 11:21

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด กองสาธารณสุขฯ ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นโครงการหน้าบ้านน่ามอง ของชุมชนพิพิธภัณฑ์ ซึ่งได้ดำเนินการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กรณีท่านมีความเดือดร้อน หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใด ท่านสามารถแจ้งเหตุความเดือดร้อน ข้อร้องเรียน ข้อร้องทุกข์ หรือข้อเสนอแนะ ตามช่องทางต่อไปนี้
1.โทร.043511222 ต่อ 123 (ในวันและเวลาราชการ)
2.โทร.043512199 หรือ 1132 (ตลอด 24 ชม.)
3.หนังสือ หรือตนเอง ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
4.เว็บไซต์เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด www.roietmunicipal.go.th
5.กระดานสนทนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด http://www.roietmunicipal.go.th/forum1
6.จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ muni101@roietmunicipal.go.th
7.แฟนเพจ ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด www.facebook.com/prmuni101

ขอขอบคุณครับ
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

Post Reply