Page 1 of 1

ขอให้ทางเทศบาล ตรวจสอบการจอดรถกีดขวางการจราจร บริเวณ ถ.คุ้มศรีสุวรรณ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

Posted: 17 Mar 2016, 17:33
by wsun37
-สืบเนื่องจากปัจจุบันนี้ บริเวณ ถ.คุ้มศรีสุวรรณ ได้มี ชุมชนอาศัยอยู่จำนวนมาก เกิดการสัญจรไปมา และการจราจรหนาแน่นติดขัดหลายจุด ทั้งนี้ส่วนหนึ่งที่ทำให้รถติดขัด การจราจรไม่ลื่นไหล เนื่องจากการจอดรถที่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยเฉพาะรถยนต์ จุดที่เป็นปัญหามากคือบริเวณกลางถนนคุ้มศรีสุวรรณ บริเวณหน้าหอพักพงษ์เจริญ จะมี ถนนที่เชื่อมไป ถนน เนื่องประดิษฐ จะมีรถยนต์จอดบริเวณสามแยก และบริเวณร้านค้าอีก 2 ร้านตรงข้ามกับหอพักพงษ์เจริญ ก็มีรถยนต์จอดเกะกะไม่เป็นระเบียบ ทำให้รถในถนนคุ้มศรีสุวรรณหรือในซอยที่เชื่อมกันนั้น เมื่อขับขี่ก็จะสวนทางกันลำบาก อาจจะเกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนน หรือประชาชนที่เดินสัญจรบริเวณนั้นได้
ขอรบกวนทางเทศบาลช่วยตรวจสอบ และแก้ไขปัญหานี้ให้ด้วยครับ ซึ่งเท่าที่สังเกตุยังไม่เห็นมีหน่วยงานไหนมาทำการแก้ไข ติดป้ายสัญญาณจราจร ป้ายห้ามจอด ห้ามหยุด ฯลฯ เป็นต้น หรือมี จนท.ตำรวจจราจร มาแก้ไขให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเลย จึงขอความกรุณาทางเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดดำเนินการให้โดยด่วน ขอบพระคุณครับ

Re: ขอให้ทางเทศบาล ตรวจสอบการจอดรถกีดขวางการจราจร บริเวณ ถ.คุ้มศรีสุวรรณ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

Posted: 18 Mar 2016, 14:37
by muni101
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้รับเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียนดังกล่าวของท่านไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการประสานหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทำการตรวจสอบ ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป
ขอขอบคุณครับ

Re: ขอให้ทางเทศบาล ตรวจสอบการจอดรถกีดขวางการจราจร บริเวณ ถ.คุ้มศรีสุวรรณ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

Posted: 21 Mar 2016, 13:45
by wsun37
:) ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ ที่ทางผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจะได้ช่วยกันดำเนินการแก้ไขและปรับปรุง เพื่อให้ชุมชนเมืองร้อยเอ็ดของเรา เป็นระเบียบเรียบร้อย น่าอยู่อาศัย และมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

Re: ขอให้ทางเทศบาล ตรวจสอบการจอดรถกีดขวางการจราจร บริเวณ ถ.คุ้มศรีสุวรรณ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

Posted: 18 May 2016, 16:41
by wsun37
-ผมได้แจ้งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไปตั้งแต่ เดือน มี.ค.59 ที่ผ่านมา ยังไม่เห็นมีความคืบหน้าเลย ไม่ทราบว่า ปัจจุบันนี้ ทางเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ทำสิ่งใดไปบ้างครับ ติดตามดูยังไม่เห็นว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลง หรือพวกท่านเห็นว่าไม่สำคัญ ในเรื่องความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในชุมชนคุ้มศรีสุวรรณ หรือจะรอให้เกิดอุบัติเหตุก่อนค่อยมาผักชี เสียดายภาษีอากรจัง :x