ขอให้ติดตั้งไฟสัญญาณจราจรโค้งประปา

Post Reply
karnjunthorn
Posts: 4
Joined: 14 Dec 2015, 20:09

ขอให้ติดตั้งไฟสัญญาณจราจรโค้งประปา

Post by karnjunthorn » 14 Dec 2015, 20:34

ความต้องการ ขอให้ติดตั้งไฟสัญญาณจราจรตรงสามแยกโค้งประปา ทางไปอำเภออาจสามารถ
เนื่องจาก ทุกๆเช้าและตอนเย็น จะมีประชาชน ข้าราชการ รวมทั้งนักเรียนนักศักษาที่เดินทางด้วยโดยรถยนต์และรถจักรยานยนต์จำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการจราจรติดขัดและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเป็นอย่างมากเนื่องจากไม่มีไฟสัญญาณจราจร
ขอได้โปรดดำเนินการเป็นการด่วนด้วย ก่อนที่จะมีการเสียชีวิตเกิดขึ้น
หากไม่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล ขอความกรุณาดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย
คงไม่ต้องกล่าวคำขอบคุณหรอกนะ เพราะมันคือหน้าที่ของข้าราชการ

muni101
Site Admin
Posts: 82
Joined: 15 Jul 2014, 10:46

Re: ขอให้ติดตั้งไฟสัญญาณจราจรโค้งประปา

Post by muni101 » 16 Dec 2015, 10:42

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้รับเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียนดังกล่าวของท่านไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการประสานหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทำการตรวจสอบ ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป
ขอขอบคุณครับ

karnjunthorn
Posts: 4
Joined: 14 Dec 2015, 20:09

Re: ขอให้ติดตั้งไฟสัญญาณจราจรโค้งประปา

Post by karnjunthorn » 16 Dec 2015, 11:58

รอฟังผลอยู่นะครับ

muni101
Site Admin
Posts: 82
Joined: 15 Jul 2014, 10:46

Re: ขอให้ติดตั้งไฟสัญญาณจราจรโค้งประปา

Post by muni101 » 09 Mar 2016, 09:27

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ประมาณการแล้ว อยู่ระหว่างจัดหางบประมาณมาดำเนินการก่อสร้าง เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณแยกดังกล่าวต่อไป

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ขอขอบคุณครับ

karnjunthorn
Posts: 4
Joined: 14 Dec 2015, 20:09

Re: ขอให้ติดตั้งไฟสัญญาณจราจรโค้งประปา

Post by karnjunthorn » 09 Mar 2016, 11:05

รับทราบ ขอบคุณครับ

Post Reply