เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง บึงพลาญชัยชำรุด

Post Reply
chaiyochi
Posts: 3
Joined: 13 Aug 2015, 14:42

เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง บึงพลาญชัยชำรุด

Post by chaiyochi » 13 Aug 2015, 14:53

แจ้งเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง บึงพลาญชัยชำรุด ซึ่งจะมี 3 ตัว ชำรุด 2 ตัว ตัวแรก พลาสติกช่องอุโมงค์ลอดลง ตัวสุดท้ายแตก เด็กอาจได้รับอันตรายได้ และตัวสุดท้าย เหล็กสำหรับยึดเครื่องผุ สนิม กำลังจะขาด ซึ่งมีเด้กปีนเล่นตลอดเวลา รบกวนแจ้งให้ช่างเข้าดำเนินการโดยด่วน และขออนุญาต ติดตามการแก้ไขนะครับ พร้อมนี้ได้แนบ ภาพถ่ายประกอบมาด้วยแล้ว
Attachments
7036.jpg
7036.jpg (86.25 KiB) Viewed 3433 times
7039.jpg
7039.jpg (144.76 KiB) Viewed 3433 times
7040.jpg
7040.jpg (114.94 KiB) Viewed 3433 times
7038.jpg
7038.jpg (110.04 KiB) Viewed 3433 times

muni101
Site Admin
Posts: 82
Joined: 15 Jul 2014, 10:46

Re: เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง บึงพลาญชัยชำรุด

Post by muni101 » 14 Aug 2015, 09:23

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้รับเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียนดังกล่าวของท่านไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการประสานหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทำการตรวจสอบ ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป
ขอขอบคุณครับ

Ringtone
Posts: 1
Joined: 23 Sep 2015, 18:50

Re: เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง บึงพลาญชัยชำรุด

Post by Ringtone » 23 Sep 2015, 19:36

อันตรายนะครับ อาจทำให้เด็กบาดเจ็บได้

muni101
Site Admin
Posts: 82
Joined: 15 Jul 2014, 10:46

Re: เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง บึงพลาญชัยชำรุด

Post by muni101 » 19 Nov 2015, 14:11

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้ทำการติดตั้งพร้อมตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องเล่นในบึงฯเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณครับ
IMG.jpg
หนังสือส่งมอบงานซ่อมอุปกรณ์เครื่องเล่นเด็กในบึงฯ
IMG.jpg (183.67 KiB) Viewed 2656 times

chaiyochi
Posts: 3
Joined: 13 Aug 2015, 14:42

Re: เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง บึงพลาญชัยชำรุด

Post by chaiyochi » 18 Dec 2015, 23:21

เครื่องเล่นยังพบความชำรุดอยู่นะครับ ตัวที่อยู่ด้านทิศเหนือสุด ค้านบนยังเป็นเหล็กเป็นสนิมผุ เหมือนกำลังจะหักลง คือเห็นเด็กที่โตๆ หน่อยเค้าปีนขึ้นเล่นโดยไม่รู้ว่ามักจะหัก แก้ไขด้วย และตัวที่อ้างว่าแก้ไขอุโมงแตกนั้น ที่จริงเหล็กที่ห้อยเป็นบันไดลิง ก็ขาดชำรุด ถ้าเห็นว่าจะคืนเงินประกันสัญญา ต้องให้ผู้ขายมาแก้ไขให้ใช้การได้ดีด้วย ถ้าผู้ขายเขาไม่ทำ ช่างเทศบาลต้องทำเอง ยังติดตามอยู่นะครับเพราะพาเด็กไปเล่นประจำ

muni101
Site Admin
Posts: 82
Joined: 15 Jul 2014, 10:46

Re: เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง บึงพลาญชัยชำรุด

Post by muni101 » 22 Dec 2015, 12:00

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้รับเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียนดังกล่าวของท่านไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการประสานหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทำการตรวจสอบ ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป
ขอขอบคุณครับ

Post Reply