เทศบาลอนุญาตการก่อสร้างผิดแบบหรือไม่

Post Reply
ช.ช้าง
Posts: 1
Joined: 28 Jun 2015, 11:18

เทศบาลอนุญาตการก่อสร้างผิดแบบหรือไม่

Post by ช.ช้าง » 28 Jun 2015, 11:58

การก่อสร้างอาคารชิดถนนได้หรือ?
เทศบาลอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารชิดถนนได้หรือไม่ครับ เท่าที่ผมเคยไปขออนุญาตจะต้องห่างจากถนนอย่างน้อย....หลาย....เมตรแต่ที่ ปากซอยรณชัยชาญยุทธ14 มีการก่อสร้างชิดปากซอย ซึ่งจะทำให้บดบังทัศนวิสัยในการจราจรของยานพาหนะที่เข้า-ออก อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย

muni101
Site Admin
Posts: 82
Joined: 15 Jul 2014, 10:46

Re: เทศบาลอนุญาตการก่อสร้างผิดแบบหรือไม่

Post by muni101 » 29 Jun 2015, 11:13

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้รับเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียนดังกล่าวของท่านไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการประสานหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทำการตรวจสอบ ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป
ขอขอบคุณครับ

Jamessiki
Posts: 1
Joined: 01 Jul 2015, 13:58
Contact:

Re: เทศบาลอนุญาตการก่อสร้างผิดแบบหรือไม่

Post by Jamessiki » 01 Jul 2015, 14:21

ขอเป็นกำลังใจ เอาใจช่วยทุกๆ ฝ่ายนะครับ

muni101
Site Admin
Posts: 82
Joined: 15 Jul 2014, 10:46

Re: เทศบาลอนุญาตการก่อสร้างผิดแบบหรือไม่

Post by muni101 » 16 Jul 2015, 09:38

เรียน คุณJamessiki
จากกรณีร้องทุกข์-ร้องเรียนของท่าน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้ทำการตรวจสอบและดำเนินการแล้วดังต่อไปนี้
1.แบบอยู่ในขั้นตอนขออนุญาตก่อสร้าง
2.ตรวจสอบเบื้องต้นแบบก่อสร้างถูกต้องตามกฎหมาย
3.ตรวจสอบบริเวณก่อสร้างจริงพบว่าอาคารกำลังก่อสร้าง
4.ช่างเขตได้เข้าไปกำหนดแนวก่อสร้างตามระยะที่กฎหมายบังคับแล้ว

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ขอขอบคุณครับ

Yongyojin
Posts: 1
Joined: 21 Jul 2015, 15:59

Re: เทศบาลอนุญาตการก่อสร้างผิดแบบหรือไม่

Post by Yongyojin » 21 Jul 2015, 16:15

ไม่หน้าจะผิดน่ะครับถ้ามีการเดินแบบอย่างถูกวิธี

Rosenabeth
Posts: 1
Joined: 22 Jul 2015, 11:33

Re: เทศบาลอนุญาตการก่อสร้างผิดแบบหรือไม่

Post by Rosenabeth » 22 Jul 2015, 12:30

บางครั้งแบบมันก็ส่วนแบบแต่ระยะเกิน

Post Reply