ไฟฟ้าดับ

Post Reply
คนเกินร้อย
Posts: 3
Joined: 11 Jun 2015, 14:07

ไฟฟ้าดับ

Post by คนเกินร้อย » 11 Jun 2015, 14:19

ร้องทุกข์ ไฟส่องแสงสว่างเกาะกลางถนนดับ ตรงแยกบายพาส ทางไป อำเภอจตุรพักตรพิมาน ตรงปากซอยถนนปัทมานนท์ 7/2 ไฟดับมานานเป็นปีแล้วไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบมาแก้ไข ทำให้เกิดอบุติเหตุบ่อยครั้ง และบางครั้งถึงกับเสียชีวิต เกรงว่าอาจเกิดอบุติเหตุซ้ำอีก ขอให้ช่วยแก้ไขให้ด่วน
Last edited by คนเกินร้อย on 11 Jun 2015, 15:15, edited 2 times in total.

คนเกินร้อย
Posts: 3
Joined: 11 Jun 2015, 14:07

Re: ไฟฟ้าดับ

Post by คนเกินร้อย » 11 Jun 2015, 14:29

จะรอฟังผลการร้องทุกข์นะครับ

muni101
Site Admin
Posts: 82
Joined: 15 Jul 2014, 10:46

Re: ไฟฟ้าดับ

Post by muni101 » 12 Jun 2015, 06:10

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้รับเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียนดังกล่าวของท่านไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการประสานหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทำการตรวจสอบ ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ขอขอบคุณครับ

คนเกินร้อย
Posts: 3
Joined: 11 Jun 2015, 14:07

Re: ไฟฟ้าดับ

Post by คนเกินร้อย » 29 Jun 2015, 10:57

ขอบคุณทางเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดที่ดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องทำให้ปัญหาไฟฟ้าส่องแสงสว่างที่ดับมานานนับแรมปีก็ใช้การได้เป็นปกติหลังจากร้องทุกข์ไปไม่ถึงอาทิตย์ แต่ว่าก็ใช้การได้ไม่ถึงอาทิตย์ไฟฟ้าก็ดับอีก จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มาซ่อมแซมอีก ขอแจ้งให้ทางเทศบาลร้อยเอ็ดมาดำเนินการแก้ไขอีกครั้งนะครับ

muni101
Site Admin
Posts: 82
Joined: 15 Jul 2014, 10:46

Re: ไฟฟ้าดับ

Post by muni101 » 29 Jun 2015, 11:13

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้รับเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียนดังกล่าวของท่านไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการประสานหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทำการตรวจสอบ ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป
ขอขอบคุณครับ

muni101
Site Admin
Posts: 82
Joined: 15 Jul 2014, 10:46

Re: ไฟฟ้าดับ

Post by muni101 » 14 Jul 2015, 15:28

เรียน คุณคนเกินร้อย
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้ดำเนินการตรวจสอบพบว่า ไฟฟ้าแสงสว่างตามแยกบายพาสอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานบำรุงทางร้อยเอ็ด เพื่อแก้ไขปัญหาเทศบาลฯได้ซ่อมเปลี่ยนหลอดไฟต้นทางซอยปัทมานนท์ 7/2 เรียบร้อยแล้ว ส่วนที่เหลือได้ประสานงานไฟฟ้าทางหลวง หมายเลขโทรศัพท์ 086-2182303

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ขอขอบคุณครับ

Issuresix
Posts: 1
Joined: 19 Jul 2018, 10:36

Re: ไฟฟ้าดับ

Post by Issuresix » 19 Jul 2018, 14:15

ช่วงนี้ก็ดับบ่อยมากเลยครับ

Post Reply