ร้องเรียน เหม็นขี้หมู

Post Reply
Supat
Posts: 2
Joined: 01 Mar 2015, 12:22

ร้องเรียน เหม็นขี้หมู

Post by Supat » 01 Mar 2015, 12:43

มีผู้เลี้ยงหมูป่าที่บริเวณบ้านเลขที่ 26 ถนนคุ้มศรีสุวรรณ ตำบลในเมือง ใกล้เคียงทางเข้าตลาดสระทองทางด้านถนนคุ้มศรีสุวรรณ เจ้าของหมูไม่สนใจดูแล ขี้หมูส่งกลิ่นรบกวนเป็นเวลานานแล้ว ขอความกรุณาดำเนินการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวบ้านด้วยครับ ขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้

muni101
Site Admin
Posts: 82
Joined: 15 Jul 2014, 10:46

Re: ร้องเรียน เหม็นขี้หมู

Post by muni101 » 06 Mar 2015, 10:59

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้รับเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียนดังกล่าวของท่านไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการประสานหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทำการตรวจสอบ ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป
ขอขอบคุณครับ

Okashiru
Posts: 2
Joined: 21 Mar 2015, 15:44

Re: ร้องเรียน เหม็นขี้หมู

Post by Okashiru » 21 Mar 2015, 15:45

ทำใจครับ ร้องเรียนไปก็เท่านั้น

muni101
Site Admin
Posts: 82
Joined: 15 Jul 2014, 10:46

Re: ร้องเรียน เหม็นขี้หมู

Post by muni101 » 23 Mar 2015, 09:17

Supat wrote:มีผู้เลี้ยงหมูป่าที่บริเวณบ้านเลขที่ 26 ถนนคุ้มศรีสุวรรณ ตำบลในเมือง ใกล้เคียงทางเข้าตลาดสระทองทางด้านถนนคุ้มศรีสุวรรณ เจ้าของหมูไม่สนใจดูแล ขี้หมูส่งกลิ่นรบกวนเป็นเวลานานแล้ว ขอความกรุณาดำเนินการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวบ้านด้วยครับ ขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้
IMG.jpg
IMG.jpg (134.3 KiB) Viewed 5815 times
หากมีผลความคืบหน้าเป็นประการใด จะแจ้งให้ท่านทราบต่อไปครับ

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ขอขอบคุณครับ

Supat
Posts: 2
Joined: 01 Mar 2015, 12:22

Re: ร้องเรียน เหม็นขี้หมู

Post by Supat » 25 Mar 2015, 18:44

ขอขอบคุณแทนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนครับ

muni101
Site Admin
Posts: 82
Joined: 15 Jul 2014, 10:46

Re: ร้องเรียน เหม็นขี้หมู

Post by muni101 » 25 Mar 2015, 22:11

กรณีท่านมีความเดือดร้อน หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใด ท่านสามารถแจ้งเหตุความเดือดร้อน ข้อร้องเรียน ข้อร้องทุกข์ หรือข้อเสนอแนะ ตามช่องทางต่อไปนี้
1.โทร.043511222 ต่อ 123 (ในวันและเวลาราชการ)
2.โทร.043512199 หรือ 1132 (ตลอด 24 ชม.)
3.หนังสือ หรือตนเอง ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
4.เว็บไซต์เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด www.roietmunicipal.go.th
5.กระดานสนทนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด http://www.roietmunicipal.go.th/forum1
6.จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ muni101@roietmunicipal.go.th
7.แฟนเพจ ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด www.facebook.com/prmuni101

ขอขอบคุณครับ
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

muni101
Site Admin
Posts: 82
Joined: 15 Jul 2014, 10:46

Re: ร้องเรียน เหม็นขี้หมู

Post by muni101 » 14 Jul 2015, 15:19

รายงานความคืบหน้าเรื่อง เหม็นขี้หมู
IMG_0024.jpg
IMG_0024.jpg (249.67 KiB) Viewed 3463 times
IMG_0025.jpg
IMG_0025.jpg (240.81 KiB) Viewed 3463 times
IMG_0026.jpg
IMG_0026.jpg (168.86 KiB) Viewed 3463 times
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ขอขอบคุณครับ

Post Reply