ร้านอาหารตำนาน คนอิสาน สาขาร้อยเอ็ด เสียงดังรบกวนประชาชนที่อาศัยข้างเคียง

ตอบกระทู้
พรทิพย์

ร้านอาหารตำนาน คนอิสาน สาขาร้อยเอ็ด เสียงดังรบกวนประชาชนที่อาศัยข้างเคียง

โพสต์ โดย พรทิพย์ »

เรียน ผู้รับผิดชอบการอนุญาตตั้งสถานบริการ (ผับ บาร์ สถานบันเทิงที่มีการแสดงดนตรีสด)
เรื่อง ร้านอาหารตำนาน คนอิสาน สาขาร้อยเอ็ด ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของการตั้งสถานบันเทิง (เสียงดังรบกวน สร้างความเดือดร้อนประชาชนที่อาศัยข้างเคียง)
เนื่องจากข้าพเจ้าและเพื่อนบ้าน ที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงกับร้าน ตำนาน คนอิสาน สาขาร้อยเอ็ด ได้รับความเดือดร้อนจากการเปิดบริการของร้านดังกล่าว ซึ่งเกิดจากการใช้เสียงดัง รบกวนการพักผ่อนนอนหลับ สร้างความเดือดร้อน เสียงจะดังช่วง 19.00 น. ถึง 01.00 น. ทำให้ผู้ที่อาศัยอยู่ข้างเคียงไม่สามารถพักผ่อนได้เพียงพอ มีผลต่อสุขภาพร่างกาย โดยเฉพาะผู้ป่วยความดันโลหิตสูง (มีผู้ป่วยอาศัยอยู่ข้างเคียงค่ะ) โดยเหตุการณ์เหล่านี้เกิดตั้งแต่ช่วง กลางเดือน กพ.2563 จนถึงปัจจุบัน ได้แจ้งเรื่องไปยังเจ้าของร้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ของเทศบาล แต่จนถึงวันนี้ วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ปัญหาก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข
ดังนั้น ขอให้ทางเทศบาลช่วยตรวจสอบ
1. ขั้นตอนการขออนุญาตตั้งสถานบันเทิงของทางร้าน ว่าถูกต้องตามข้อกฏหมายหรือไม่
2. ตรวจสอบว่าทางร้านได้ดำเนินการก่อสร้างอาคาร ให้สามารถเก็บเสียงได้หรือไม่
3. กำกับให้ทางร้านดำเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับ ของการขออนุญาตตั้งสถานบริการ
(ในส่วนที่ว่า อาคารหรือสถานที่ที่ขออนุญาตตั้งเป็นสถานบริการ ต้อง
1. ไม่อยู่ใกล้ชิดวัด สถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา โรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงพยาบาล สถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน สโมสรเยาวชน หรือหอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก ในขนาดที่เห็นได้ว่าจะก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่สถานที่ดังกล่าวแล้ว
2.ไม่อยู่ในย่านที่ประชาชนอยู่อาศัย อันจะก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง
3. มีทางถ่ายเทอากาศสะดวก
4. ปัจจุบันกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายว่าจะไม่อนุญาตให้มีการตั้งสถานบริการตามมาตรา 3(1) (2) และ (3) เว้นแต่ สถานบริการที่ได้ขออนุญาตก่อนที่จะมีนโยบายไม่อนุญาตดังกล่าว หรือ เป็นสถานบริการที่ตั้งขึ้นในโรงแรมที่ได้มาตรฐานเพื่อการท่องเที่ยวหรือได้รับบัตรส่งเสริมจาก BOI ซึ่งจะอนุโลมให้ตั้งได้เฉพาะสถานบริการตามมาตรา 3(4) ในโรงแรมดังกล่าวได้ โรงแรมละ 1 แห่ง )

ซึ่งตอนนี้ ร้าน ตำนาน คนอิสาน สาขา ร้อยเอ็ด เข้าข่ายข้อห้ามข้อนี้คือ ก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง
muni101
Site Admin
โพสต์: 78
ลงทะเบียนเมื่อ: 15 ก.ค. 2014, 10:46

Re: ร้านอาหารตำนาน คนอิสาน สาขาร้อยเอ็ด เสียงดังรบกวนประชาชนที่อาศัยข้างเคียง

โพสต์ โดย muni101 »

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้รับเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียนดังกล่าวของท่านไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการประสานหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทำการตรวจสอบ ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป
ขอขอบคุณครับ

กรณีท่านมีความเดือดร้อน หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใด ท่านสามารถแจ้งเหตุความเดือดร้อน ข้อร้องเรียน ข้อร้องทุกข์ หรือข้อเสนอแนะ ตามช่องทางต่อไปนี้
1.โทร.043511222 ต่อ 123 (ในวันและเวลาราชการ)
2.โทร.043512199 หรือ 1132 (ตลอด 24 ชม.)
3.หนังสือ หรือตนเอง ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
4.เว็บไซต์เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด http://www.roietmunicipal.go.th
5.กระดานสนทนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด http://www.roietmunicipal.go.th/forum
6.จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ muni101@roietmunicipal.go.th
7.แฟนเพจ ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด http://www.facebook.com/prmuni101
8.แอพพลิเคชั่น smart 101
ดาวน์โหลดระบบ ios : https://itunes.apple.com/th/app/smart-1 ... 29774?mt=8
ดาวน์โหลดระบบ android : https://play.google.com/store/apps/deta ... t101&hl=th

รูปภาพ
ตอบกระทู้