หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เขตพื้นที่อันตรายสำหรับเด็ก

โพสต์แล้ว: 18 ธ.ค. 2019, 17:47
โดย ผู้ปกครองนักเรียน
ข้างตึกกิตติพงษ์ ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด เป็นเขตก่อสร้างต่อเติมไม่มีที่กั้น เด็กนักเรียนเข้าไปเล่นได้ ดูอันตรายมาก สามารถเจรจากับเจ้าของพื้นที่ ทำที่กั้นได้หรือไม่

Re: เขตพื้นที่อันตรายสำหรับเด็ก

โพสต์แล้ว: 25 ธ.ค. 2019, 08:27
โดย muni101
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้รับเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียนดังกล่าวของท่านไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการประสานหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทำการตรวจสอบ ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป
ขอขอบคุณครับ

กรณีท่านมีความเดือดร้อน หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใด ท่านสามารถแจ้งเหตุความเดือดร้อน ข้อร้องเรียน ข้อร้องทุกข์ หรือข้อเสนอแนะ ตามช่องทางต่อไปนี้
1.โทร.043511222 ต่อ 123 (ในวันและเวลาราชการ)
2.โทร.043512199 หรือ 1132 (ตลอด 24 ชม.)
3.หนังสือ หรือตนเอง ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
4.เว็บไซต์เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด http://www.roietmunicipal.go.th
5.กระดานสนทนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด http://www.roietmunicipal.go.th/forum
6.จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ muni101@roietmunicipal.go.th
7.แฟนเพจ ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด http://www.facebook.com/prmuni101
8.แอพพลิเคชั่น smart 101
ดาวน์โหลดระบบ ios : https://itunes.apple.com/th/app/smart-1 ... 29774?mt=8
ดาวน์โหลดระบบ android : https://play.google.com/store/apps/deta ... t101&hl=th

รูปภาพ

Re: เขตพื้นที่อันตรายสำหรับเด็ก

โพสต์แล้ว: 27 ธ.ค. 2019, 09:02
โดย muni101
เนื่องจากสถานที่ก่อเหตุอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.สะอาดสมบูรณ์ ซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เห็นควรแจ้งให้ อบต.สะอาดสมบูรณ์ เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป
รูปภาพ
รูปภาพ