พบ 115 ผลลัพธ์

โดย muni101
27 ม.ค. 2020, 10:11
บอร์ด: ร้องทุกข์-ร้องเรียน
หัวข้อ: ฝุ่นบนถนนรณชัยชาญยุทธ จากการวางท่อ
ตอบกลับ: 2
แสดง: 463

Re: ฝุ่นบนถนนรณชัยชาญยุทธ จากการวางท่อ

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้รับเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียนดังกล่าวของท่านไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการประสานหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทำการตรวจสอบ ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป ขอขอบคุณครับ กรณีท่านมีความเดือดร้อน หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใด ท่านสามารถแจ้งเหตุความเดือดร้อน ข้อร้องเร...
โดย muni101
23 ม.ค. 2020, 13:47
บอร์ด: ร้องทุกข์-ร้องเรียน (สำหรับผู้ไม่เป็นสมาชิก)
หัวข้อ: หลอดไฟส่องสว่างถนนรณชัยชาญนุทธซอย 15 เสีย
ตอบกลับ: 2
แสดง: 596

Re: หลอดไฟส่องสว่างถนนรณชัยชาญนุทธซอย 15 เสีย

เรียนคุณ Ladda71
ทางเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้ประสานงานไฟฟ้าสาธารณะเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการตรวจสอบแก้ไขแสงไฟ 2 จุด สามารถใช้งานได้ตามปกติ

รูปภาพ
โดย muni101
20 ม.ค. 2020, 11:02
บอร์ด: ร้องทุกข์-ร้องเรียน (สำหรับผู้ไม่เป็นสมาชิก)
หัวข้อ: หลอดไฟส่องสว่างถนนรณชัยชาญนุทธซอย 15 เสีย
ตอบกลับ: 2
แสดง: 596

Re: หลอดไฟส่องสว่างถนนรณชัยชาญนุทธซอย 15 เสีย

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้รับเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียนดังกล่าวของท่านไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการประสานหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทำการตรวจสอบ ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป ขอขอบคุณครับ กรณีท่านมีความเดือดร้อน หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใด ท่านสามารถแจ้งเหตุความเดือดร้อน ข้อร้องเร...
โดย muni101
13 ม.ค. 2020, 11:33
บอร์ด: ร้องทุกข์-ร้องเรียน (สำหรับผู้ไม่เป็นสมาชิก)
หัวข้อ: มีน้ำตามถนนบริเวณรอบบึง
ตอบกลับ: 2
แสดง: 410

Re: มีน้ำตามถนนบริเวณรอบบึง

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้รับเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียนดังกล่าวของท่านไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการประสานหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทำการตรวจสอบ ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป ขอขอบคุณครับ กรณีท่านมีความเดือดร้อน หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใด ท่านสามารถแจ้งเหตุความเดือดร้อน ข้อร้องเร...
โดย muni101
08 ม.ค. 2020, 09:33
บอร์ด: ร้องทุกข์-ร้องเรียน (สำหรับผู้ไม่เป็นสมาชิก)
หัวข้อ: ควันจากการปิ้งย่าง ในตลาดเช้า
ตอบกลับ: 2
แสดง: 403

Re: ควันจากการปิ้งย่าง ในตลาดเช้า

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้รับเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียนดังกล่าวของท่านไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการประสานหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทำการตรวจสอบ ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป ขอขอบคุณครับ กรณีท่านมีความเดือดร้อน หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใด ท่านสามารถแจ้งเหตุความเดือดร้อน ข้อร้องเร...
โดย muni101
02 ม.ค. 2020, 09:57
บอร์ด: ร้องทุกข์-ร้องเรียน (สำหรับผู้ไม่เป็นสมาชิก)
หัวข้อ: ร้านเหล้าเสียงดัง
ตอบกลับ: 1
แสดง: 329

Re: ร้านเหล้าเสียงดัง

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้รับเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียนดังกล่าวของท่านไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการประสานหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทำการตรวจสอบ ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป ขอขอบคุณครับ กรณีท่านมีความเดือดร้อน หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใด ท่านสามารถแจ้งเหตุความเดือดร้อน ข้อร้องเร...
โดย muni101
27 ธ.ค. 2019, 09:02
บอร์ด: ร้องทุกข์-ร้องเรียน (สำหรับผู้ไม่เป็นสมาชิก)
หัวข้อ: เขตพื้นที่อันตรายสำหรับเด็ก
ตอบกลับ: 2
แสดง: 463

Re: เขตพื้นที่อันตรายสำหรับเด็ก

เนื่องจากสถานที่ก่อเหตุอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.สะอาดสมบูรณ์ ซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เห็นควรแจ้งให้ อบต.สะอาดสมบูรณ์ เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป https://sv1.picz.in.th/images/2019/12/27/iFzlzS.jpg https://sv1.picz.in.th/images/2019/12/27...
โดย muni101
25 ธ.ค. 2019, 08:27
บอร์ด: ร้องทุกข์-ร้องเรียน (สำหรับผู้ไม่เป็นสมาชิก)
หัวข้อ: เขตพื้นที่อันตรายสำหรับเด็ก
ตอบกลับ: 2
แสดง: 463

Re: เขตพื้นที่อันตรายสำหรับเด็ก

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้รับเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียนดังกล่าวของท่านไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการประสานหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทำการตรวจสอบ ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป ขอขอบคุณครับ กรณีท่านมีความเดือดร้อน หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใด ท่านสามารถแจ้งเหตุความเดือดร้อน ข้อร้องเร...
โดย muni101
11 ธ.ค. 2019, 13:23
บอร์ด: ร้องทุกข์-ร้องเรียน (สำหรับผู้ไม่เป็นสมาชิก)
หัวข้อ: เพื่อนบ้านปล่อยน้ำเสีย ลงถนนสาธารณะ
ตอบกลับ: 1
แสดง: 344

Re: เพื่อนบ้านปล่อยน้ำเสีย ลงถนนสาธารณะ

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้รับเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียนดังกล่าวของท่านไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการประสานหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทำการตรวจสอบ ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป ขอขอบคุณครับ กรณีท่านมีความเดือดร้อน หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใด ท่านสามารถแจ้งเหตุความเดือดร้อน ข้อร้องเร...