พบ 115 ผลลัพธ์

โดย muni101
10 มิ.ย. 2020, 11:30
บอร์ด: ร้องทุกข์-ร้องเรียน (สำหรับผู้ไม่เป็นสมาชิก)
หัวข้อ: กลิ่นเหม็นจากมูลสัตว์บ้านข้างเคียง
ตอบกลับ: 1
แสดง: 315

Re: กลิ่นเหม็นจากมูลสัตว์บ้านข้างเคียง

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้รับเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียนดังกล่าวของท่านไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการประสานหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทำการตรวจสอบ ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป ขอขอบคุณครับ กรณีท่านมีความเดือดร้อน หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใด ท่านสามารถแจ้งเหตุความเดือดร้อน ข้อร้องเร...
โดย muni101
26 พ.ค. 2020, 16:03
บอร์ด: ร้องทุกข์-ร้องเรียน (สำหรับผู้ไม่เป็นสมาชิก)
หัวข้อ: แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
ตอบกลับ: 1
แสดง: 240

Re: แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้รับเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียนดังกล่าวของท่านไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการประสานหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทำการตรวจสอบ ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป ขอขอบคุณครับ กรณีท่านมีความเดือดร้อน หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใด ท่านสามารถแจ้งเหตุความเดือดร้อน ข้อร้องเร...
โดย muni101
26 พ.ค. 2020, 16:00
บอร์ด: ร้องทุกข์-ร้องเรียน (สำหรับผู้ไม่เป็นสมาชิก)
หัวข้อ: ไฟฟ้าบ้านป่ายางตำบลขอนแก่นดับไปครึ่งหมู่บ้านนานเป็นชั่วโมงแล้วไม่ทราบว่ามีการแก้ไขกันหรือยัง
ตอบกลับ: 2
แสดง: 278

Re: ไฟฟ้าบ้านป่ายางตำบลขอนแก่นดับไปครึ่งหมู่บ้านนานเป็นชั่วโมงแล้วไม่ทราบว่ามีการแก้ไขกันหรือยัง

ทางเทศบาลได้ตรวจสอบแล้วพบว่าตามที่ท่านร้องเรียนดังกล่าวอยู่นอกเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลฯ จากการสอบถามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ดเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฯ ได้ดำเนินการในกรณีที่ท่านร้องเรียนแล้ว ตั้งแต่เวลาประมาณ 21.30 น. เหตุคือไฟฟ้าตก ปัจจุบันใช้งานได้ปกติ
โดย muni101
25 พ.ค. 2020, 10:36
บอร์ด: ร้องทุกข์-ร้องเรียน (สำหรับผู้ไม่เป็นสมาชิก)
หัวข้อ: ไฟฟ้าบ้านป่ายางตำบลขอนแก่นดับไปครึ่งหมู่บ้านนานเป็นชั่วโมงแล้วไม่ทราบว่ามีการแก้ไขกันหรือยัง
ตอบกลับ: 2
แสดง: 278

Re: ไฟฟ้าบ้านป่ายางตำบลขอนแก่นดับไปครึ่งหมู่บ้านนานเป็นชั่วโมงแล้วไม่ทราบว่ามีการแก้ไขกันหรือยัง

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้รับเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียนดังกล่าวของท่านไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการประสานหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทำการตรวจสอบ ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป ขอขอบคุณครับ กรณีท่านมีความเดือดร้อน หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใด ท่านสามารถแจ้งเหตุความเดือดร้อน ข้อร้องเร...
โดย muni101
14 เม.ย. 2020, 14:19
บอร์ด: ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
หัวข้อ: ร้องเรียนผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน
ตอบกลับ: 0
แสดง: 302

ร้องเรียนผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้รับเรื่องร้องเรียนผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาร์เข็ม) โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า(โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) จำนวน 1 หลัง บัดนี้ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดขอตอบเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ขอบคุณครับ https://sv1.picz.i...
โดย muni101
19 มี.ค. 2020, 14:40
บอร์ด: ร้องทุกข์-ร้องเรียน (สำหรับผู้ไม่เป็นสมาชิก)
หัวข้อ: อยากให้มีการตรวจวัดไข้ ตลาดทุ่งเจริญ
ตอบกลับ: 1
แสดง: 305

Re: อยากให้มีการตรวจวัดไข้ ตลาดทุ่งเจริญ

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้รับเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียนดังกล่าวของท่านไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการประสานหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทำการตรวจสอบ ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป ขอขอบคุณครับ กรณีท่านมีความเดือดร้อน หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใด ท่านสามารถแจ้งเหตุความเดือดร้อน ข้อร้องเร...
โดย muni101
05 มี.ค. 2020, 15:18
บอร์ด: ร้องทุกข์-ร้องเรียน (สำหรับผู้ไม่เป็นสมาชิก)
หัวข้อ: ร้องทุกข์
ตอบกลับ: 1
แสดง: 283

Re: ร้องทุกข์

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้ตรวจสอบแล้วพบว่าพื้นที่ตามข้อร้องทุกข์นั้นอยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ทั้งนี้เทศบาลฯ ได้มีหนังสือประสานไปยัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

รูปภาพ
โดย muni101
17 ก.พ. 2020, 10:32
บอร์ด: ร้องทุกข์-ร้องเรียน (สำหรับผู้ไม่เป็นสมาชิก)
หัวข้อ: การให้อาหารนกและปัญหาน้ำเน่าเสียที่บึงพลาญชัย
ตอบกลับ: 1
แสดง: 295

Re: การให้อาหารนกและปัญหาน้ำเน่าเสียที่บึงพลาญชัย

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้รับเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียนดังกล่าวของท่านไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการประสานหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทำการตรวจสอบ ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป ขอขอบคุณครับ กรณีท่านมีความเดือดร้อน หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใด ท่านสามารถแจ้งเหตุความเดือดร้อน ข้อร้องเร...
โดย muni101
06 ก.พ. 2020, 10:22
บอร์ด: ร้องทุกข์-ร้องเรียน
หัวข้อ: ฝุ่นบนถนนรณชัยชาญยุทธ จากการวางท่อ
ตอบกลับ: 2
แสดง: 463

Re: ฝุ่นบนถนนรณชัยชาญยุทธ จากการวางท่อ

เรียนคุณ natz.th
ทางเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้ดำเนินการเรียบร้อยตามเอกสารด้านล่างนี้ครับ
รูปภาพ
รูปภาพ